EMNER

Hvad er holdning til EU?

Der er gang i den på midten af dansk politik, hvor der findes allierede uden alliancer og løsgængere uden retning.

Seneste skud på stammen er Borgerligt Centrum, som undtagelsesvist for et nyt midterparti både har partiprogram, organisation og ro i folketingsgruppen! Mærkesagerne er sympatiske, men det vækker undren, at EU knap nok er nævnt. Hvad mener Borgerligt Centrum om det vigtigste af alle spørgsmål, Danmarks placering i Europa? Er Borgerligt Centrum klar til at afskaffe de fire danske forbehold? Forbehold der i den grad er skadelige for Danmarks økonomiske, politiske, menneskelige og kulturelle interesser? Siger partiet ja til et helt og samarbejdende Europa, dvs. til fortsat udvidelse af Unionen, herunder f.eks. med Ukraine og det vestlige Balkan? Siger Borgerligt Centrum ja til et Europaparlamentet med fuld beslutnings- og initiativret, dvs. med mulighed for Parlamentet til at stille forslag og vedtage ny EU-lovgivning? Det nytter ikke, at Ammitzbøll putter sig i forhold til det vigtige Europaparlamentsvalg til juni. Skal Borgerlig Centrum være mere end en en-mandshær - ih, hvor vi gungrer! - der hurtigt forsvinder som politisk vraggods sammen med CD, Fremskridtspartiets og utallige venstrefløjsgrupper fra 1970’erne, så kræver det, at Borgerligt Centrum markerer sig stærkt på Europapolitikken.