EMNER

Hvad er kernefamilien?

Skilsmissebørn skal ikke længere automatisk være en del af flyttelæsset, hvis den ene forælder, som børnene bor hos,

vælger at skifte adresse til en anden landsdel. Hvis parret med fælles forældremyndighed ikke selv kan blive enige om, hvor barnet eller børnene skal bo, skal en dommer kunne bestemme det. Forslaget står i en betænkning, som skal danne grundlag for en ny lov om forældremyndighed og samvær. Bestemmelsen skal bruges, når tingene går i hårdknude for forældre, men det er barnets eller børnenes samlede trivsel, der skal tages hensyn til. En skilsmisse tager ikke hensyn til børnene noget område. Generelt vil børn gerne have, at deres forældre bliver resten af livet. Smerten i en skilsmisse rammer også børnene, og en skilsmisse er også et helvede for børnene. Hvad er grunden til alle disse skilsmisser i Danmark? Det var måske bedre at undersøge, hvorfor ægtepar opgiver deres ægteskab så let, som faktisk mange ægtepar gør i Danmark. Og dermed giver ægteparret den hjælp, som de måske har behov for. Mange ægtepar opgiver deres samliv for let. Det kan undre mig, hvorfor man som par efter 15 års ægteskab, pludselig siger stop over for hinanden, fordi den ene i ægteskabet er kommet i en krise eller forandrer sig personligt. Det er noget naturligt. Man kan ikke forlange, at en person skal være den samme person resten af livet. Hvem bliver offeret, hvis der er børn med i ægteskabet, ja, det er børnene. Det er en trist udvikling. Kernefamilien ser heldigvis ud til at bestå, selv om skilsmisse og nye familieformer efterhånden er blevet en del af vores hverdag. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at tre ud af fire børn i Danmark lever sammen med både mor og far. Men 23 procent af børn i Danmark bor alene hos mor og 3 procent hos deres far, viser statistikken, der er opgjort ved årets begyndelse. I 2005 oplevede 30.000 børn, at deres forældre blev skilt. Selvfølgelig skal man ikke som ægtepar bare blive sammen, og dermed pine og plage hinanden. Børn, der allerede har oplevet, at deres forældre er gået hver til sit, har ifølge statistikken betydeligt større risiko for at opleve brud i familien igen. Derfor skal vi måske begynde at interesse os lidt mere for, hvordan nogle mennesker gerne vil indgå et ægteskab med hinanden. Præsterne skal være bedre at spørge, hvorfor mennesker gerne indgår ægteskab med hinanden. Når mor og fargår fra hinanden, ender børnene i langt de fleste tilfælde med at bo hos deres mor, fordi det har vi stadigvæk tradition for, at moderen passer bedst på hendes børn. Kun 13 procent af skilsmissebørnene bor hos far, mens 80 procent bor hos mor. Det er faderens egen skyld, mener Børns Vilkår. Det er stadig mødrene, der er mest på banen i forhold til at passe børnene, hvor faderen ikke tager nok ansvar, imens han er i parforholdet. Det er forståeligt nok, fordi på alle områder er der ikke ligestilling endnu. Det er stadigvæk områder, hvor mænd og kvinder er forskellige, og det emne kan måske ikke laves om. Det er jo stadig mændene som er meget optaget af at skrabe penge samme til sin familie, og manden som måske ikke altid lytter, når der opstår problemer i ægteskabet. Børns Vilkår mener også, at mange mænd ikke tager kampen op imod forældremyndighederne, fordi de oplever, at de ikke har samme chancer for fri proces til at føre en sag ved retten, som kvinden har. Ja, det handler vel lidt om, at vores mønstre stadig er lidt gammeldags. Derudover synes vi vel også i vort samfund rent historisk set, at der er en tradition for, at kvinden passer bedst sit barn. Det er noget vrøvl, fordi der også er mange mænd, som passer godt på deres børn. Hvis et barn stadig har folkeadresse hos moderen, kan hun jo bestemme, hvor barnet skal bo. Kan hun jo bare flytte til en anden landsdel, uden at have haft samtale med barnets eller børnenes far. Det er ikke okay, at moderen skal vinde hver gang, Der skal være en folkedebat om, hvordan man indgår et ægtepar og hvorfor mennesker gifter sig. Dermed kunne nogle af skilsmisserne måske undgås. Vi lever i en helt anden kultur og traditionen er ikke at blive i et langt ægteskab. Vi lever måske også i en tid, hvor vi er blevet meget mere selvoptaget i vores ens egne behov. Ægteskabet har ikke den samme betydning som førhen, hvor ægteskabet bestod af kærlighed og nærvær og man stod sammen om alt. De alle sammen kan ikke indgå parforhold med de forkerte mænd eller kvinder hele tiden. I dag bliver børnene tit offerrollen, fordi vores handling ikke altid er gennemtænkt. Og et af emne som ikke altid er gennemtænkt er ægteskabet. Lær ægtepar, hvad ægteskab er, og hvordan ægtepar også skal være hinanden tro i med- og modgang.