Brønderslev

Hvad er Kulturelt Samråds fremtid?

KULTURELT SAMRÅD: Hvor er kulturelt Samråd i den ny Brønderslev kommune? Skal der overhovedet være et Kulturelt Ssamråd i den ny kommune, og hvis der ikke skal, hvem skal så stå for det arbejde Kulturelt Samråd laver idag? Hvem skal fordele tilskud og underskudsgaranti til de mindre foreningers kulturarrengemanger? Skal det bare skæres væk i den ny kommune? Hvem skal arrangere påskeudstilling? Den er anerkendt og verdensberømt i hele Danmark. Den skal forhåbentlig bevares på sit nuværende høje niveau. Hvem skal stå for indkøb af kunst til forskønnelse af hele kommunen, også i oplandet? Jeg ved godt, det er det nyvalgte sammenlægningsudvalg der skal bestemme det, men vi savner nogle udmeldinger om hvor vi står. Det vil for eksempel være meget sent for dem der skal arrangere påskeudstilling i 2007, så sent at det kan blive svært at få de kvalificerede kunstnere. Hvad mener de opstillede kandidater? Mener de vi skal have et kulturelt samråd, eller noget der ligner? Måske med nogle flere funktioner, eller skal alle aktiviteter lægges ind under det nye fritids og kulturudvalg?