Hvad er ligeløn?

Strejken på sundhedsområdet har nu stået på i længere tid, og det forlyder, at nødberedskabet er kørt træt med sygemeldinger som følge.

Sygeplejeske demonstration 
 Foto: Peter Mørk 
 Tekst: Poul Erik Holm

Sygeplejeske demonstration Foto: Peter Mørk Tekst: Poul Erik Holm

SUNDHEDSEKTOREN:Strejken på sundhedsområdet har nu stået på i længere tid, og det forlyder, at nødberedskabet er kørt træt med sygemeldinger som følge. Nu mærker de, der klarer det såkaldte nødberedskab, hvad det vil sige at tjene sin løn, hvilket er det, der gælder på store dele af det private arbejdsmarked hver dag og til mindre i løn. Så hvad er ligeløn? Ligeløn for samme arbejdsmæssige ydelse indenfor samme arbejdsområde uanset køn! Ligeløn for samme uddannelsesmæssige kompetence, uanset hvad der ydes! Ligeløn for samme uddannelseslængde uanset arbejdsområde! Der er så mange forskellige påstande fremført som argumenter i den nuværende konflikt, så der hverken er hoved og hale i det. Store dele af befolkningen støtter op om lønkampen, formentligt proportionelt med afhængighedsgraden af det system, de strejkende er beskæftiget under. Måske er FOA, Fag Og Arbejde, ved at erkende, at de er blevet tilbudt mere, end ydelsen fra deres medlemmer egentlig kan retfærdiggøre. Sygeplejerskerne fatter aldrig, at det samme gælder deres medlemmer, men kræver i deres sædvanlige storhedsvanvid, at regeringen bare skal gøre, som de siger, og smide flere penge i systemet. Det ville jo være at smide gode skatteyderes penge i et stort hul, som i forvejen sluger en enorm stor del af de offentlige midler, og vel at mærke, uden at der er en ordentlig organisering på området. Der skal kigges på sundhedsområdet med et kritisk og forretningsmæssigt blik, og det skal være dygtige mennesker fri af systemet, der varetager dette. Kun på denne måde kan vi få adskilt skidt og kanel og få ændret forholdene i sundhedssektoren, så vi som skatteydere kan være sikre på, at vi får optimalt udbytte af de midler, der puttes i systemet. Min overbevisning fortæller mig, at såfremt sektoren bliver belyst af uvildige, så realiteterne er åbenlyse for alle, vil den folkelige opbakning til de strejkende forsvinde som dug for solen.