Hvad er meningen i dit eget liv ?

@Brød.9.kursiv.blå:Afsnit fra bogen, “Det ender godt”, side 33 - 35 Første gang jeg fik at vide, at jeg havde en alvorlig hjertesygdom, begyndte jeg at forstå mit liv på en ny måde. Jeg fik det på samme måde som en bekendt, der var psykiater på Rigshospitalet. Han fik lidt ekstra i løn, fordi det ofte var ham, der talte med mennesker, der skulle dø. Når lægerne ikke kunne operere en svulst eller ikke længere så en udvej, sendte de ham ind til den døende, fordi han blev anset for at være professionel. Men han sagde til mig, at han ikke mente, at han var pengene værd, for han kunne dybest set ikke sætte sig i den syges sted. Så blev han selv alvorligt syg, men overlevede. Først derefter kunne han tale med mennesker. Inger Christensen siger om angsten: Hvad andet kan vi gøre med angsten end at overvinde angsten med angsten i behold? Det er godt sagt. Hvis vi kender til angsten og har lært at leve med den, kan vi bedre forstå dem, der er gået i stykker af den. Angst kan være lammende. Ordet kommer egentlig af det latinske ord angustus, der betyder snæver. Hjertelidelsen, angina pectoris, betyder, at karrene forsnævres. Det interessante er, at når man bliver forskrækket, farer man sammen. Når man er angst, trækker man sig sammen. Søren Kierkegaard skildrer fortvivlelsen som ingen anden i verdenslitteraturen i »Begrebet Angest«, der udkom i 1844. Han konkluderer, at alle mennesker kan fortvivle og komme så langt ud, at de forsøger selvmord. Og så fortsætter han, at den tid kommer, hvor I vil opdage, at det modsatte af tro ikke er tvivl, men fortvivlelse. Hvis du ikke har troen, ender du med at komme derud, hvor du siger, at der ikke er noget håb, der er ingen mulighed. Jeg tror, Kierkegaard har ret. Det gør ikke så ondt at tvivle. Det gør ikke så ondt at sige, at jeg ikke tror, at der er liv på Mars, eller: Jeg tror ikke på Gud. Det begår man ikke selvmord over. Men hvis du siger, at der ingen mening er med livet, så fortvivler du. Jeg har set mange breve fra folk, som har taget deres eget liv. Der står altid, at det hele var så meningsløst for dem. Man kan dø af mangel på mening. For mig er kristendommen svaret på meningen med livet. Essensen finder jeg i salmestrofen fra Grundtvigs store påskesalme »Hil dig, frelser og forsoner«: Du, som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet, så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng! (DDS 192, N.F.S. Grundtvig, 1837) Det er den dybe sammenhæng, der er meningen. Kierkegaard ville sige, at mening er kontinuitet. Det giver mening, at du har haft den samme ven i 20 år, frem for at du kun har haft ham i en uge. Det giver mening, at du har været gift med den samme kvinde igennem et helt liv. Kierkegaard bruger det ord, som apostlen Paulus også bruger: I skal blive i kærlighedens gæld. Banken ville nok sige noget andet. Se at få betalt den gæld ud, ikke? Men bliv inde i kærligheden. Sig ikke til den, du elsker: »Ved du hvad, nu har jeg elsket dig i 26 år, nu er vi færdige.« Nej, man skal tværtimod sige: »Nu skylder jeg dig noget efter alle de år.« Bliv i kærlighedens gæld. Et andet sted skriver Paulus: »Vær ikke nogen andet skyldig end at elske hinanden.« Det er også et flot citat. Og deri ligger meningen. Hvis Gud har skabt af intet, kan han jo også skabe, når vi bliver til intet. Gud er meningen. Jesu liv var ikke meningsløst, selv om det endte i tortur, korsfæstelse og død. Jesus blev min broder. Han gik ind i vores liv, han gennemlevede det, vi alle sammen skal igennem – glæde og smerte – og han døde til vores frelse. Sådan ser jeg Jesus. Det er Kierkegaard, der formulerer det på denne måde: Når du træder frem for dommeren på dommens dag, stiller Jesus sig foran dig og beskytter dig med sin krop. Han siger: Der skal intet ske dig. Jeg giver alt, hvad jeg har af blod, alt, hvad jeg har af vener, jeg giver mit liv, for at du kan leve. På den måde døde Jesus en stedfortrædende død.