Gymnasiale uddannelser

Hvad er meningen

SPAREKATALOG:Som kommende gymnasieelev på Fjerritslev Gymnasium, blev jeg meget rystet over Nordjyllands Amts fremlagte sparekatalog. Hvad er meningen egentlig? Vil man virkelig lukke et velfungerende gymnasium, der bl.a. er et af de få gymnasier i Nordjylland, der er mest "fremme i skoene", når det gælder brugen af moderne teknologi i undervisningen? Vil man virkelig lukke et gymnasium, der har et velkvalificeret lærerpersonale og meget tilfredse gymnasieelever og forældre? Det vil, undskyld udtrykket, være en fuldkommen idiotisk beslutning at gennemfører. Hvorfor ikke videreudvikle og gøre Fjerritslev Gymnasium til et sted med flere uddannelsesmuligheder. F.eks. HHX og HTX. Det vil ikke alene styrke gymnasiet, men også Han Herred som område, hvor de færdiguddannede engang vender tilbage og bosætter sig. Det nytter IKKE noget, at man kun tænker på at spare penge, der er også mennesker indblandet i det her, hvilket jeg mener at amtet helt har glemt. Fra mit liv i folkeskolen, har jeg lært, at det meget tit er de små områder og skoler, der står for skud, når kommuner og amter skal spare. Det er på tide at denne udvikling vender! Derfor kan man ligeså godt begynde nu. "Det lokale samfund skal styrkes". Det var hvad politikerne sagde, da de gik til valg, men lige nu er de i færd med både at løbe fra valgløfter og knuse Han Herredområdet. Er det virkelig hvad politikerne vil? Når man så samtidig tænker på, at der om få år vil være mangel på gymnasiekapaciteten i Nordjylland, kommer man jo næsten til at grine. Politikerne siger jo rent faktisk "Lad os lukke Fjerritslev Gymnasium - vi bygger alligevel et nyt gymnasium til flere millioner et andet sted i Nordjylland om nogle år". Det er grotesk og spild af skatteborgernes penge. Jeg mener helt klart, at man skal bevare Fjerritslev Gymnasium, da alt andet vil være fuldstændig urimeligt over for elever, lærere, kommende elever og for Han Herred. Fjerritslev Gymnasium skal leve, og det vil jeg som kommende gymnasieelev på Fjerritslev Gymnasium kæmpe for, ligesom resten af Han Herreds befolkning, eleverne og lærerne på Fjerritslev Gymnasium.