Hvad er mest kritisabelt?

De fleste kan huske, da Poul Nyrup Rasmussen ændrede efterlønnen i 1998. Derfor kan det være svært at forstå Socialdemokraternes kritik af den nuværende regerings ændringer af efterlønnen.

Men hvordan var det nu, at situationen var dengang? Jo - VK-partierne ville afskaffe efterlønnen. Det samme ville de Radikale i realiteten - sådan som de stadig vil. Det var derfor noget af en præstation, at det lykkedes for Socialdemokraternes forhandler Mogens Lykketoft at få Venstres og Konservatives hovedforhandler Anders Fogh med på at fortsætte efterlønnen - om end i en lidt ændret form. Hvad er mest kritisabelt: At forsætte noget, som man - dvs. VK-partierne - har lovet at afskaffe eller at fortsætte det i ændret form, sådan som Nyrup-regeringen gjorde det efter at Lykketoft og Fogh var blevet enige om en ny form for efterløn? Det var VK-partierne, der burde have haft de mange vælger-tæsk i 1998 - ikke Nyrup. Nu står S igen i den situation, at VKR-partierne vil afskaffe/forringe efterlønnen. S har stillet krav om, at efterlønnen bevares, men at efterlønskontingentet afskaffes. Det kontingent, som især har været en belastning for de mange lavtlønnede, som også ofte har et slidsomt arbejde og som derfor har et særligt behov for efterlønnen. S kan godt gå med til at udskyde retten til efterlønnen i to år. Men den skal bevares som en ret, ikke som noget de skal visiteres til. Dette skal være en forudsætning, for at S går med i et forlig.