Lokalpolitik

Hvad er nærdemokrati

LOKALRÅD:Hvad er nærdemokrati? For mig betyder det, at have indflydelse på de ting, som vedrører mig. Under hele debatten om strukturreformen har der været et gennemgående tema, nemlig at nærdemokratiet blev dårligere med de nye større kommuner. Der ville blive for langt til dem, der tager beslutningerne. For at råde bod på dette, blev det foreslået, at der skulle dannes lokalråd, således at der blev kortere til beslutningstagerne. I mine ører lød det som sød musik. Men er der nogen, som vil sidde i sådanne råd? Jeg kan godt blive lidt i tvivl, når jeg ser hvor stor interesse, der er for at sidde i skolebestyrelserne. Ved Fjerritslev Skole lykkedes det ikke at få forældre nok til at danne en fuldtallig bestyrelse inden fristen udløb. Nu skal der holdes et nyt møde, hvor vi skal forsøge om ikke det alligevel kan lade sig gøre. Det er jo ikke fordi vi er ligeglade med hvordan vores børns skole fungerer. Det så vi da der blev afholdt "narkomøde". Der mødte så mange forældre, at mødet måtte flyttes fordi lokalerne var for små. Så mød op og vis at vi vil nærdemokratiet og have indflydelse på de ting som har betydning for vores børns uddannelse.