Hvad er opad - hvad er nedad?

Osvald Helmuth sang engang en berømt revyvise med omkvædet Det er ikke til se, hvad der er opad eller nedad..

Man skulle næsten tro, at medieforsker og projektleder på universitetet, Tem Frank Andersen, har ladet sig inspirere af denne gamle vise i sit indlæg (22.5.), hvor han stempler min kritik af en anden forskers tv-optræden som hyklerisk. Hykleriet består ifølge Tem Frank Andersen angiveligt i, at jeg ikke har taget afstand fra afskaffelsen af gruppeeksamen og dermed ikke lyttet til eksperternes råd. Nu har jeg overhovedet ikke deltaget i debatten om gruppeeksamen og dermed altså hverken ytret mig for eller imod. Hertil kommer, at jeg har utrolig svært ved at se, hvad gruppeeksamen har med mit indlæg at gøre. Det handlede om at holde forskere og faglige eksperter, der er indkaldt som sådan til at udtale sig i et offentligt medie, fast på, at de har en forpligtelse til at udtrykke sig objektivt analyserende og ikke subjektivt holdningspræget. Den forpligtelse levede den pågældende forsker langt fra op til. Han misbrugte sin forskerstatus i og med, at han udnyttede sin mulighed for at optræde på tv til at kommunikere sin egen personlige politiske holdning ud i æteren i stedet for at levere den faglige analyse, man med rette kunne forvente. En forsker har lige så stor ret til at have en politisk holdning som enhver anden borger. En given forskers politiske holdning er imidlertid ikke mere interessant end eksempelvis bagerens, avisbudets og kassedamens opfattelse af tingene. At forskeren i kraft af sin særlige indsigt kan give en dybereliggende forklaring på nogle fænomener er og bliver det, der giver det mening at servicere seere og lyttere med ekspertudsagn. Derfor er kravet og forventningen, at forskeren leverer varen og ikke spiser os af med noget, vi lige så godt kunne have hørt fra en tilfældigt forbipasserende. At Tem Frank Andersen kan gøre det til en sag om gruppeeksamen kan ingen som sagt kommentere mere præcist end Osvald Helmuth: ”Det er ikke til se, hvad der opad eller nedad..”.