Hvad er ret og rimeligt?

MORAL Filosoffen Mogens Pahuus, som "forsker i etik og politisk filosofi", leverer 19. februar ekspertstøtte til Anders Foghs moralske kampagne mod virksomhedernes skattetænkning. "Det er noget sludder" siger Pahuus til Henning Dyremoses påstand om, at skattelovgivningen ikke egner sig til samfundssind. Sådan kan man selvfølgelig godt argumentere, men det ville være betryggende, hvis Pahuus ville gå i dybden med nogle konkrete eksempler fra sin forskning. Lad os f. eks, høre, hvordan firmaerne skal forholde sig til fænomenet afskrivning. Ideen med afskrivning er, at firmaerne får et nedslag i deres skattepligtige indtægter, hvis værdien af firmaets anlæg og andre værdier i årets løb er forringet, f. eks. på grund af slid eller forældelse. Helt rimeligt, for sådanne værdiforringelser påvirker jo firmaets års-resultat. I praksis fastsættes afskrivningerne som en fast procent af f.eks. anskaffelsesværdien. Som regel er procenten sat lidt højt, så aktiverne skattemæssigt er afskrevet før de rent faktisk er modne til udskiftning. Hvis man nu skal følge Foghs og Pahuus' tankegang, skulle virksomhederne så i femtiden hvert år vurdere, om maskiner og inventar kan bruges et par år endnu, og om det derfor ville være mere moralsk - eller med Foghs ord "mere ret og rimeligt" at lade være med at udnytte afskrivningsreglerne fuldt ud. Jeg har intet som helst til overs for TDC, men hvis nogen skal tænke på "hvad der er ret og rimeligt" må det da først og fremmest være Regeringen, som i årevis har kendt til de huller i skattelovene, som TDC og Jyske Bank benytter sig af. Og som også kender til den hundrede gange større huller, som gør det muligt for de multinationale selskaber i nogle tilfælde helt at slippe for at betale skat i Danmark. Er det rimeligt?