Hvad er vigtigt for dig?

For nogle uddannelsessøgende er det vigtigt, at de kan studere i nærheden af deres familie. Andre ønsker netop at komme væk. Og der er også dem, der er ligeglade med, hvor de kan tage den uddannelse, de gerne vil have. Geografiens betydning er bare én af de ting, du kan overveje, når du skal vælge uddannelse. Her kan du finde en liste over 10 forhold, som kan være enten ligegyldige eller afgørende for dit valg af uddannelse: { Arbejdsformen på uddannelsen (fx gruppearbejde eller selvstudium) { Dét, uddannelsen handler om. { Det sociale miljø. { Uddannelsens længde. { Kønsfordelingen på uddannelsen. { Jobudsigterne. { Praktik i uddannelsen. { Internationale muligheder (under og efter uddannelsen). { Høj løn når du er færdiguddannet. { Uddannelsens beliggenhed. { Fagets prestige og status.