Hvad er virkelighed i Hjørring?

Vi har med stor overraskelse læst det anonyme indlæg i NORDJYSKE fredag 27.3, der omtaler arbejdsmiljøet i Ældreområdet, og vi kan ikke genkende noget af det.

Vi er alle ansat i samme forvaltning som den "modige anonyme personale" og har på intet tidspunkt følt, at der er givet mundkurve, eller at vi bliver ledet på frygt og trusler. Tværtimod. Flere af os har kendt vores chef siden før kommunesammenlægning, og allerede dengang var vi glade for, at netop han blev vores chef, fordi tillid, værdighed og arbejdsglæde samt en gensidig dialog kendetegner vores samarbejde. Et samarbejde som er baseret på ordentlighed og stor ligeværdighed i forhold til vores fælles opgaver og som kommer vore medborgere til gavn. Vi har aldrig hørt ham bruge ord, der ikke er fagligt og ansvarligt velbegrundede, og som vi alle kan anvende efterfølgende, og vi er aldrig i tvivl om hans opbakning. Han er ikke faguddannet indenfor pleje/omsorg, og det er vi glade for, idet der også er brug for andre specialer i denne tid. Det betyder, at han altid lytter til vores faglige input og tager dem med i beslutningsprocessen, medens vi på vores side er meget glade for hans indsigt i økonomi. Vores tilfredshed og tryghed gælder i forhold til vores samarbejde med hele forvaltningsledelsen inden for ældreområdet. Vi har alle arbejdet med denne ledelse i mere end to år, så vi taler af god erfaring, når vi kan sige, at vi INTET kan genkende af beskyldningerne, og altid glæder os til vores arbejde og gode samarbejde i Hjørring Kommune. Altså: vi er meget tilfredse med omgangstonen og ledelsesformen. Det er yderst beklageligt, når enkelte medarbejdere af den ene eller den anden grund føler sig i klemme på deres arbejdsplads og derfor ikke oplever et hensigtsmæssigt arbejdsmiljø, og det er vigtigt, at vi alle er med til kontinuerligt at arbejde på optimering af vores samarbejde og arbejdsmiljø. Grunden til dette indlæg er, et ønske om, at en sag ALTID ses fra mere end en side.