Hvad gør minister i sag om udledning?

Åbent brev til miljøminister Connie Hedegaard: Pressen har ribbet op i den mangeårige udledningsskandale fra Harboøre Tange.

Insektgiften parathion siver fortsat i en lind strøm ud fra giftdepoterne, anlagt af Cheminova, der af stifteren blev overdraget til Aarhus Universitets Forskningsfond. Efter børsintroduktion blev firmaet omdøbt (1999) til Auriga, der tillige ejer andre virksomheder i Danmark. Når man tænker på den nidkærhed og pernittengrynhed, der udvises over for det private erhvervsliv (fiskeri, landbrug etc.) og privatpersoner må man tilslutte sig den opfattelse, at udledningssagen også politisk er meget betændt. For danske forvaltningsretlige forhold gælder mig bekendt tre væsentlige principper: Lighedsprincippet, legalitetsprincippet og proportionalitetsprincippet. Ingen af disse principper synes overholdt i denne udledningsskandale. Hvorfor ikke? Måleteknisk er der ikke de store problemer med at fastslå problemet og dets natur. I vore dag kan man måle alt mellem og under jord og den nærmeste himmel. Hvad enten der er tale om støjen fra en myggelanding, co-2-udledningen pr. ko-bøvs eller omridset af et betydningsfordrejet nitrat-molekyle i drikkevandet fra en privat brønd. Hvad agter miljøministeren at gøre i denne oplagte forureningssag med vidtrækkkende perspektiv for mennesker og miljø?

Forsiden