EMNER

Hvad gør politikere?

Forskningschef ved TrygFonden – Anders Hede - stod frem på TV 2 Nyhederne en aften i juni.

Han fortalte, han er chokeret over, at hvert andet barns livskvalitet påvirkes af voksnes alkoholbrug. Her et udpluk af TrygFondens Tryghedsmålingen 2007. Undersøgelsen viser, at det først og fremmest er forholdet til forældrene, der har betydning for, om barndommen erindres som en tryg periode – og i mindre grad kammerater og opvækstmiljøet generelt. Intet har i den grad kunnet gøre børnene utrygge som følelsen af, at far og mor ikke var til at regne med, når det virkelig gjaldt. Også vold, gentaget seksuelt pres, utrygge økonomiske forhold, misbrug i familien og alvorlig psykisk sygdom har været med til at berøve de yngste trygheden. Mange af disse forhold synes ikke at have ændret sig meget fra dem, der var børn i 1940'erne til børnebørn-generationen i 80'erne. Dog er færre blevet økonomisk utrygge, mens flere børn har fået alkoholproblemer ind på livet. En stor del af den ekstra materielle tryghed, som børnene skulle have nydt godt af, blev ganske enkelt drukket op. Tryghedsmåling 2007 bygger på svar fra godt 5000 borgere, der er blevet interviewet via telefon og over internettet i august 2007. Alligevel udkommer der løbende nyere undersøgelser og rapporter, med (næsten) de samme, informationer. Hvad skal vi med dem? Hvad jeg hæfter mig ved er, at forholdene i misbrugerramte familier bevises som uændrede, ja faktisk forværrede – igennem 2 generationer, trods de konstant stigende udgifter. Samfundet bruger ikke millioner, men milliarder af skattekroner på udsatte børn. Hvor og hvordan kommer pengene børnene til gode? BoPaM har sendt følgende spørgsmål til politikerne i Folketingets social- og sundhedsudvalg. Mit håb er, at spørgsmålene og indholdet i Tryghedsmålingen 2007, giver stof til eftertanke i dette år, hvor folketinget skal debattere Barnets Reform. Hvordan anvendes de mange undersøgelser og rapporter i det politiske arbejde? Indhenter politikerne interesseorganisationers og patientforeningers viden og erfaringer? Samles undersøgelserne i en database, eller bestilles der nye hele tiden? Bevilliger Folketinget tilskud, til undersøgelser og rapporter, med det samme indhold, år efter år? Hvilke kriterier er der forbundet med bevillingerne, og hvem følger op? Findes der kriterier for hjælpen udsatte familier tilbydes? Foretages der undersøgelser på, udsatte børns mistrivsel samt årsagerne herfor? Sikrer politikerne sig, at lovgivningen/pengene reelt kommer børnene til gavn? Har/får danske borgere mulighed for, at evaluere på den sociale service?