Overenskomster

Hvad gør vi efter østudvidelsen?

Østudvidelsen vil have alvorlige konsekvenser for EU's medlemslande - og måske særligt for Danmark.

Det er et faktum, som vi i dag må erkende klart. Vi har set, hvordan østeuropæiske tyvebander - særligt fra Polen - allerede flere måneder inden udvidelsen har hærget Østjylland. Mange hundrede indbrud har allerede ramt borgere i hele Århus Amt. Hvordan skal det ikke blive, når både Polen og de ni øvrige østlande bliver medlemmer og den frie bevægelighed uden interne grænser træder i kraft? Denne bevægelighed gælder selvsagt også for de kriminelle netværk i Østeuropa, som får den Italiens mafia til at ligne en strikkeklub. Vi har netop fået at vide, at AIDS-hyppigheden er voldsomt højere i Østeuropa end først antaget - et problem, som ikke bliver lettere at løse med fri bevægelighed. Vi ved, at lønningerne er massivt lavere i Østeuropa - og at dette utvivlsomt vil medføre et stort lønpres mod danske arbejdere, som ikke kan overleve for den løn, polakker, estere, tjekkere mv. vil acceptere. Hertil kommer det sorte arbejde. Har man et fast job hos en almindelig arbejdsgiver, er man sikret opholdstilladelse - og ingen tjekker jo, hvad man bruger sin fritid på. Endelig er der de offentlige udgifter. EU forbyder os at diskriminere pga. nationalitet. Det betyder, at en østeuropæisk arbejdstager og hans/hendes familie har ret til de samme ydelser, som danske familier har ret til. Udvidelsen risikerer med andre ord at give os alvorlige problemer. Ikke alene vil vi få fri adgang for folk med langt højere kriminalitetshyppighed, langt lavere lønninger og dårlige sundhedstilstand. Vi er også forpligtet til at behandle dem på lige fod med danskerne. Det ender med at blive halsløs gerning.

Forsiden