Hvad gør vi galt?

Det er med stor undren, at vi kan konstatere, at Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen (K), Niels Sindal (S) og Kim Andersen (V) i dybeste hemmelighed har vedtaget en aftale, der efter sigende skal sikre, at de maritime uddannelser i Danmark får et "kvalitets- og kompetencemæssigt løft".

Vores undren skyldes, at de tre politikere har valgt at sikre dette "løft" ved bl.a. at forsøge at dreje nøglen om på Maskinmesterskolen Aalborg. Ikke alene skærer man ved lukning af skolen 125 uddannelsespladser væk fra Nordjylland – et område, som ellers har stået rigeligt for skud i den seneste tid. Forslaget virker også decideret tåbeligt, når man tager i betragtning, at der er 100 pct. beskæftigelse hos den sidste årgang, der dimitterede i dec. 2003 - og når det samtidig er en realitet, at 80 pct. af de uddannede maskinmestre får landbaserede jobs. Hvorfor lukke den eneste skole, der uddanner maskinmestre specialiserede i styring og regulering, når det netop er på dette område, at fremtiden byder på arbejdspladser? For et par år siden indførte man en taxameterordning med det formål at sulte de skoler ihjel, som man ikke mente havde et ordentligt eksistensgrundlag. Maskinmesterskolen Aalborg var imidlertid en af de "forkerte" skoler, som klarede sig - uden nogen andre former for tilskud end taxametertilskuddet. Vi har en af de bedste skoler i landet; en skole, der matcher efterspørgslen på fremtidens arbejdsmarked; en skole, hvor alle færdiguddannede kommer i job stort set øjeblikkeligt - og oven i købet en skole, som har kørt med overskud de sidste mange år. Det er altså hverken relevansen, kvaliteten eller økonomien, der er noget i vejen med. Hvad er det så, vi gør galt?