EMNER

Hvad gør vi med flygtninge efter tre år?

Ikke alle klarer sig lige godt på dansk, når integrationsperioden er slut

DRONNINGLUND:En gruppe flygtninge er nu færdige med den obligatoriske treårige integrationsperiode. De skal nu overgå til Voksenafdelingen,l i realiteten som oftest daghøjskolen. Men ikke alle er nået lige langt efter tre år. Daghøjskolen gør det godt, men flygtningene kommer med vidt forskellige forudsætninger. - For nogle er der et stykke vej, før de kan klare sig på rimelig dansk, siger socialudvalgsformand Inger Pedersen. Hvad man kan tilbyde dem, skal blandt andet diskuteres på socialudvalgets næste møde, samtidig med, at den aftale, der sidste år blev indgået med Hals Kommune om fælles integration, skal tages op til revision. Flygtningeteamet holder til i Hals. - Vi skal se på, om der skal justeres i aftalen. Teamet bliver nok lidt slankere. Normeringen rettes ind efter antallet af flygtninge, siger Inger Pedersen. Og der kommer ikke nær så mange flygtninge som forventet. De , der kunne bruge mere danskundervisning, kan ikke uden videre blive i integrationsprojektet. Det ville kræve, at man fastholdt en ekstra medarbejder. - Fastholder vi én, så kommer vi i princippet til at betale to gange, siger Inger Pedersen. Normeringen i voksenafdelingen er nemlig afpasset til, at alle overgår hertil, når de tre år er gået.