Lokalpolitik

Hvad gør VK?

For et par uger siden efterlyste jeg i et læserbrev nogle eksempler på, at VK-regeringen havde gennemført reelle forbedringer for børn i Danmark.

Anledningen var, at jeg 22.3. læste en reportage i NORDJYSKE, hvor formand Gert Storkborg Jensen på kredsgeneralforsamlingen havde rost sit eget parti i høje toner for at være lokomotiv for sådanne forbedringer. Der er ikke kommet én eneste reaktion på mit spørgsmål fra hverken Gert Storkborg Jensen, eller nogle af Venstres kommunalpolitikere - hvilket kan skyldes travlhed blandt venstrefolkene. De har nemlig travlt med at gøre det modsatte af det, som de klapper hinanden på skuldrene for. Sandheden er desværre, at den økonomiske politik venstre står for, medfører stadige forringelser for daginstitutioner og skoler, samt andre områder regeringen ellers hævder at ville styrke. Dette kommer lige nu til udtryk ved nedskæringer i normeringer og driftsbudgetter, hvilket igen betyrder en forringelse af det generelt forebyggende arbejde. Seneste "initiativ" i Brønderslev og Dronninglund kommuner er indefrysning af eventuelle overførte overskud fra 2005. Når Venstres repræsentanter i vore byråd og andre organer ikke er særlig ivrige efter at debattere børneområdet, kan jeg kun forstå det sådan, at de helst ikke ønsker at se sandheden om deres politik i øjnene. Og frem for alt må befolkningen ikke kende denne sandhed. Jeg må erkende, at venstre lige nu rider på en bølge af velvilje omkring deres to simple budskaber: Skattestop og en stram udlændingepolitik. Men skal det give dem mandat til at pille den offentlige service i stumper og stykker? Det synes jeg ikke.For en ordens skyld vil jeg lige runde af med at spørge igen: Hvilke konkrete forbedringer er der sket indenfor børnepasningen som følge af VK-regeringens politik?