EMNER

Hvad i alverden kan man bruge amterne til?

OFFENTLIGHED: Hvad kan man bruge amterne til? Jeg spørger mig selv som borger i dette amt: Hvad kan jeg bruge det til? Ingenting. Debat frabeder man sig og giver udtryk for, at hvis der bliver debat, skal man nok sørge for, at de, som giver lyd, kommer til at mærke det. Ingen politiker i amtet mener noget i den offentlige debat, men de siger, at de mener noget i udvalget, man hvad er det, de mener? Når der en gang bliver truffet en beslutning om, hvor besparrelsen på ambulanceområdet kommer til at ligge, kender jeg godt svaret fra alle politikere. De ville selv noget helt andet, men de kunne de ikke komme igennem med, og så er den ikke længere. Har vi noget at bruge sådanne politikere til? Har vi noget at bruge et amt til, som har forsøgt at undgå offentlighed, og som kun snakker statistik og tal? Hvor er mennesket henne, den folkevalgte politiker?