Lokalpolitik

Hvad kan de tværpolitiske kandidater, som de andre ikke kan?

KOMMUNALVALG:Til de fleste valg stemmer vi hellere på personer end på partier. Men især til kommunevalg stemmer langt de fleste personligt. De kandidater, der til kommunalvalg stiller op på en tværpolitisk liste, kan selvfølgelig have en løsere eller fastere tilknytning til et landsdækkende parti, som de stemmer på til folketingsvalg. Men når de alligevel beslutter sig for at stille op på en liste, der ikke har partitilknytning, skyldes det, at de gerne vil bevare deres personlige uafhængighed og være i stand til at træffe beslutninger til gavn for det lokalområde, hvor de er valgt, uden at blive udsat for at få diktater ovenfra. Og selv de mest frisindede partier har det med at blande sig i det enkelte kommunalbestyrelsesmedlems personlige overbevisning. Nogle mener, at partitilknytning sikrer, at den kandidat, man stemmer på, har de rigtige meninger. Så hvis man ønsker en kandidat, der ikke selv behøver at tage stilling, er det da en udmærket måde at sikre sig på. Men ønsker man personlig dynamik og gennemslagskraft til fordel for en sag eller et lokalområde, da er der en god chancer for at det vil ske ved at stemme tværpolitisk. Kandidaterne på Lokallisten i Ny Hjørring kommune har givet hinanden håndslag på, at de vil være med til at garantere, at intet hjørne i den nye store kommune bliver glemt i arbejdet på at sikre et stærkt sammenhold om de fælles opgaver, der skal løses. Hvilken kandidat du end måtte give din stemme blandt de 31 opstillede lokalpolitiske kandidater, kan du være sikker på, at det er ønsket om at bevare de lokale samfunds betydning i helheden, der tæller.