Skolevæsen

Hvad kan vi forvente

Hvilke kvalitetsløft kan vi forvente i folkeskolen?

Nu starter skoleåret i folkeskolen i vores nye struktur. Som så mange andre, så så håber jeg på at mine børn får en undervisning på mindst samme niveau som det var tilfældet i den gamle decentrale struktur. Der er ingen tvivl om, at både elevere, forældre og lærer står overfor en udfordring i at nå dette mål. Og skal vi tro på løfterne fra bl.a. Søren Brink, Erik Ingerslev Larsen og Morten Klessen om, at færre lærer, flere elever i klasserne og en central stuktur vil løfte kvaliteten endnu mere, så må udfordringen blive endnu større. Hvis man vælger at følge med i udviklingen, kan det anbefales at læse referatet og bilag fra kommunalbestyrelsesmødet d. 23.3.2011. På netop dette møde blev der fremlagt en opdateret oversigt over de forventede økonomiske konsekvenser og besparelser og uden at gå i detaljer, så skulle man måske have lyttet noget mere til de bekymringer der blev løftet i flere hørringssvar under debatten. Der er opnået en besparelse ved at lukke de mindre og mellemstore skoler- men er besparelsen kommet ved at centralisere og opnå stodriftsfordele der reelt kan omsættes til kvalitet, eller tegner der sig nu et billede af, at besparelsen primært er kommet via fyringer af lærer. Som jeg læser de vedlagte bilag til ovennævnte møde, så er besparelsen på mursten meget, meget lille og forsvinder stort set når man ser de nye udgifter til transport. Så hvor kommer penge til kvalitetsløftet fra. Tilbage står vi nu med en ny struktur, hvor der er færre lærer, flere elever i klasserne og som jeg ser det ingen officielle tiltag, der beskriver hvordan vi konkret skal opnå det kvalitetsløft som er blevet stillet os i udsigt. For på trods af, at vi nu måske kan holde det vejledende timetal, så vil færre penge på vikarkontoer og mindre tid til den enkelte elev formentlig ikke give det løft som vi er blevet stillet i udsigt. Men måske skal tallene læses anderledes, måske ligger der allerede en central plan for hvordan man opnår højre kvalitet med færre ressourcer og måske har politikerne bag den nye struktur allerede sikret en sådan plan. Eller måske har noget taget en beslutning på et for løst et grundlag. Det ville klæde børne- og familieudvalget snart at åben op for posen og forklare hvor vi som forældre konkret kan forvente at se forbedringer i vores folkeskole.