Hvad kan vi lære af sagen om Høje Nibe?

Miljøpolitik 1. februar 2005 05:00

Endestationen for kampen imod Høje Nibe tonede frem af vintermørket onsdag aften den 19. januar i form af byrådssalen på Nibe rådhus. Sagen havde indtaget førstepladsen på dagsordenen, og efter en kort debat blev den ændrede lokalplan nr. 84 vedtaget med et komfortabelt flertal bestående af den samlede venstregruppe og 2 socialdemokrater. Forinden havde borgmesteren i sin nytårstale talt om temaer som bl.a. vækst, bosætning og kommunesammenlægning. Protesterne imod lokalplanerne for Høje Nibe og sundhedscentret blev nævnt, herunder det hensyn byrådet har prøvet at tage til protesterne, ligesom NibeFestivalen og indsamlingsarrangementet til fordel for Sydøstasien blev fremhævet som et eksempel på, at vi kan skabe "succes når vi løfter i flok." Alt i alt en tale uden de store knaster til at forstyrre glansbilledet af denne driftige kommune. Tilbage står vi næsten 1.200 borgere, som også havde "løftet i flok" for at stoppe byggeriet på Høje Nibe, med en delvis succes. Antallet af boliger i lokalplanen reduceres og hundetræningsbanen friholdes foreløbigt for byggeri. Moralsk burde byrådet i lyset af de mange protester være gået et skridt videre og lavet en bedre plan, men sådan blev det desværre ikke. Vi må også erkende at de massive protester kom for sent i forhold til høringsfristen og til at gøre nok indtryk på flertallet Nibe byråd og miljøministeren for den sags skyld. Overordnet kan vi konstatere, at byrådet blev reddet af gong-gongen i form af statsministerens udskrivelse af valg. Samme dag som byrådsmødet var skovbyggelinjer på dagsordenen som punkt 6 i folketingets miljøudvalg. Her ville et flertal efter al sandsynlighed have afgivet en beretning til miljøministeren, som ville have pålagt hende at ændre praksis i Skov- og Naturstyrelsen og hermed stoppet byggeri indenfor 300 m af skoven. Høje Nibe ville hermed være gledet over i glemslens tåger. Set i et fremtidigt lys kan alle parter lære af bl.a. denne sag og sagen omkring sundhedscentret. Som borger er man i fremtiden nødsaget til i langt højere grad, at sætte sig ind i hvad byrådet arbejder med og hvilke konsekvenser det får. Det kan være en næsten uoverskuelig opgave for den enkelte borger, og derfor vil jeg opfordre til, at der bliver oprettet en borgerforening i Nibe, så vi kan løfte den opgave i flok. Opgaven bliver ikke mindre, når den nye kommunalreform træder i kraft i 2007. Omvendt må det være byrådets og kommunens opgave i fremtiden, at blive bedre til at orientere og gå i dialog om de planer og beslutninger som griber ind i mange borgeres liv, hverdag og omgivelser. I forlængelse af sidstnævnte kan kommunen/byrådet passende indkalde til et eller flere borgermøder, inden man vedtager den endelige kommuneplan 2004-2016. Det vil sikre en god afrunding på det gode initiativ omkring borgermøder, som sidste vinter gav kommunens borgere mulighed for at få indflydelse på kommunens fremtid. Jeg vil i den forbindelse gerne vide, om byrådet og i særdeleshed borgmesteren planlægger at indkalde til et eller flere borgermøder, inden man vedtager kommuneplanen? Til allersidst kære medborgere - tak for kampen og opbakningen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...