EMNER

Hvad kan vi lære af sager?

Kan forligspartierne bag madordningen i daginstitutionerne synes at sige ét og gøre noget andet?

Har et parti eksempelvis i valgkamp ført et mantra om, at pengene skal blive i borgernes lommer? Har de indgået aftale om en madordning, hvor forældre uanset ønske var tvunget til at betale for den? Har et parti hyldet ”det frie valg” for derefter at søge at tilsidesætte enhver form for valgfrihed i madordningen? Jeg ser madordningen som ét eksempel af mange på, at det sagte og den politiske handling synes at stå i et direkte modsætningsforhold. Er de deres magtposition og vores tillid værdige, når de imellem valgene siger ét og gør noget andet? Min personlige konklusion er nej. Jeg spørger mig selv, hvor nogle politikeres motiver for at være i politik mon ligger? For at gavne dig, mig og samfundet? Et magtbegær om at kunne bestemme over os andre? At få titel og status af minister? At komme i historiebøgerne? At rage så mange penge som muligt i egne lommer? En kombination af de fire sidste motiver? Jeg ved det ikke, men i handling synes det første motiv for mig ikke særlig aktuelt. Lovgives der efter parolen ”går den så går den”? Er holdningen, at hvis ikke et massivt antal borgere rejser sig og protesterer, så anvender vi vores magt over for dem, gennemtrumfer ordningen og narrer penge ud af deres lommer? Må vi konstant være på vagt over for, om politikerne gør, hvad de siger, de vil gøre? Om de har skjulte dagsordener og bagtanker? Det kan desværre se sådan ud… CenterPartiet vil selv gå forrest for at skabe gensidig tillid, ærlighed og tolerance. Vi vil medborgerskab og rammestyring frem for detailstyring. Vi vil subsidiaritetsprincippet, så beslutninger træffes nær dig og din hverdag. Vi ser dig og alle medborgere som ligeværdige med lige stort krav på respekt og værdig behandling. Vi vil i ord og handling bevise, at vi er din tillid værdig. Du er den største ekspert i dit liv, og vi vil lytte til og inddrage dig i demokratiet. Ved gensidig tillid mindskes behovet for kontrol og bureaukrati. Det vil frigive resurser hos dig, som du kan bruge konstruktivt, kreativt og fremadrettet til udvikling af og til gavn for dig selv og samfundet - vores fællesskab. Jeg håber, at du vil ytre dig om dine holdninger, melde dig ind i eller stemme på CP og gribe chancen for at bevise, at vi sammen kan skabe et sådant anderledes samfund.