Hvad koster det samfundet?

- Du laver den opgave endnu arbejdsdagen er slut.

- Det har jeg aldrig nogensinde sagt. - Du bliver aldrig nogensinde en god kontorassistent. Kan du genkende tonen i disse sætninger, er der en risiko for, at din chef er en psykopat. Ti procent af de danske chefer er psykopater. Det koster ikke udelukkende samfundet mange penge også mange medarbejder kommer i klemme. Eksperter vurderer, at cirka to procent af befolkningen er psykopater. Desværre for mange danskere er psykopatens hjerne skuet sammen til at kunne lide magt, penge og prestige. Derfor er den anslåede del af chefer med psykopatiske træk oppe på ti procent. Mange mennesker forbinder en psykopat med en frådende øksemorder, som lever af råt kød krydret med gamle tånegle, og sidder i landets fængsler for et eller andet ondt. Mange mennesker ved ikke, at psykopater også kan have en megen energi og empati, som psykopater desværre ikke bruger konstruktivt. Psykopati er den eneste psykiske lidelse, hvor den syge ikke lider selv. Det gør omgivelserne derimod. Og derfor kan mange chefer godt have psykopatiske træk, som en psykopat. Man skulle tro, at psykopatiske chefer rar korte karrierer, men sådan forholder det sig ikke. Forklaringen ligger dels i psykopatens vindende natur og den charme og karisma, som han eller hun kan skrue på via alle samtaler. Dels skyldes det også virksomhedens egen politik på arbejdspladsen. I mange tilfælde skyldes det, at den øverste chefer eller leder eller ejeren af en virksomheden, selv har lide psykopatens træk på et ubevidst niveau, ellers ansætter man ikke dens slags mennesker. Undersøgelsen viser også, at psykopater med flere fyringer nag sig kan fortsætte i tilsvarende lederstillinger i andre fIrmaer, fordi mange erhvervsdrivende kan lide den stor energi en psykopat kan have. Andre medarbejdere, specielt længere oppe i hierarkiet, kan nemt have oplevet vedkommende som det flinkeste menneske. Derfor kan det også være svært at overbevise andre om, at man har ret. Det har vist sig umuligt at komme psykopatiske ledere til livs ad rettens vej. I dag kan man blive behandlet dårligt på din arbejdsplads og gå psykisk ned, men det er ikke strafbart, ligesom sexchikane og fysiske overgreb er. Men mange tilfælde af Post Traumatiske Stress Syndrom skyldes faktisk et overgreb fra en arbejdsgiver, som er et psykopatisk træk. Hvad koster det ikke samfundet, at have mennesker gående på en arbejdsplads, hvor chefen er en psykopat. Det er ikke udelukkende hos de private virksomheder, der fIndes psykopater som chef, det er også udbredt i de offentlige virksomheder. En psykopat har desværre disse fejltagelser i sit sind, at den ikke har en god empati for andre eller har et dårligt selvbeherskelse. Det er små ting i start starten kan gøre en psykopat vred, og senery tager-. det til. Senere rar du skidebalIer for alverdens ting. Hvis du ikke kommer væk-fra en psykopat i tid, ja så kan det få personlige følger for dig resten af din levetid. Folketinget skal lave ved lov, at chefer skal testes for psykopatiske træk, hvis der flere episoder med dårligt arbejdsklima eller fyringer af medarbejder. Fagbevægelsen skal have lov til at sige stop over for arbejdsgiver, som desværre ikke lavet noget ved problemet. Hvis det eksempelvis har været tale om langvarigt problem. De virksomheder som ikke kan fInde ud af, at løse problemet - skal have bøder. Hvis det er tale om en offentlig virksomhed, skal der stoppes med tilskud til den pågældende virksomhed. Vi skal slå langt hårdere ned på den slags adfærd på virksomhed, end vi gør på nuværende tidspunkt. I dag er vi for bløde over for psykopater i virksomheder. Det kan være svært, men vi skal sige fra over for chefer, som har psykopatiske træk i sit adfærdsmønster. Hvis vi ikke slår bedre ned over for dem, ja så rar de lov til at styr meget i vores erhvervsliv end de gør på nuværende tidspunkt.