Hvad koster elimineringen af to nullermænd og en opvask?

Forberedelserne til ældres frie valg af hjemmehjælp er i fuld gang

Socialforsorg 4. september 2002 08:00

SINDAL: Alt lige fra slitage på dækkene, låsesmed, husleje, et års forbrug af kuglepenne til de tunge lønudgifter. Der er måske ikke ligefrem 117 poster, der skal regnes med, men det snerper, når prisen på en hjemmehjælpers enkelte ydelser skal udregnes, for hvad enten der er tale om personlig pleje eller rengøring skal både direkte og releterede udgifter tastes med på lommeregneren. De komplicerede udregninger er en direkte følge af, at VK-regeringen i selskab med Dansk Folkeparti har besluttet, at samtlige kommuner i Kongeriget Danmark skal sørge for, at hjemmehjælpsbrugerne pr. 1. januar 2003 skal have mulighed at smide det kommunale tilbud på porten til fordel for et privat firma. I sidste ende kan det dog her i kommunen resultere i et valg for de ældre mellem Sindal Kommune - og Sindal Kommune. Det er nemlig endnu uvist, om der rent faktisk kommer nogle private leverandører på banen. - Men vi har da fået en enkelt forespørgsel fra et hjemmeservicefirma, oplyser ældreleder Inge Merete Holm. Samarbejde I forbindelse med forberedelserne af den komplicerede lovgivning er der nedsat en fælles arbejdsgruppe for Sindal, Hirtshals, Hjørring og Løkken-Vrå kommuner. Arbejdsgruppen anbefaler, at opgaven forsøges løst i fællesskab, blandt andet fordi man sparer på konsulenthonoraret, idet et privat firma skal regne på prisfastsættelsen af de enkelte ydelser. Når regnestykkerne er færdige vil priserne for at udføre opgaverne med ret stor sikkerhed være forskellige de fire kommuner imellem - alene af den grund, at man har forskelligt serviceniveau. Samme pris Selv om interesserede, private leverandørere skulle melde sig på banen, er selve visitationen fortsat et kommunalt anliggende, ligesom prisfastsættelsen af hjemmehjælpens arbejde per ydelse i Sindal Kommune skal bruges som afregnings-model. Det betyder, at uanset, hvor mange ældre, som måtte vælge en privat leverandør, vil den kommunale udgift være den samme. Hvis den kommuanle udgift skal holdes på samme niveau er det dog ensbetydende, at Sindal Kommune skal barbere sit budget for den kommunale hjemmepleje i forhold til, hvor mange ældre, der vil benytte en privat leverandør. - Lidt sund konkurrence er ingen skade til. men det bliver svært at planlægge, siger Inge Merete Holm. For mange hjælpere I gårsdagens avis omtalte vi et par spørgeskemaer i forbindelse med Paraply-projektet, som skal strømline hjemmeplejen, og her blev de ældre som noget nyt ligeledes spurgt om deres holdning til at benytte en privat leverandør. Blandt de som har svaret er 13 procent rede til stifte bekendtskab med en privat leverandør, og den primære begrundelse er, at de ældre føler, at de får besøg af for mange forskellige hjælpere - en del er da også lune på den private sektor på grund af mulighed for tilkøb af ydelser.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...