Hvad koster rådgivning?

? Jeg er ved at planlægge en ombygning af mit hus, der er fra omkring 1900. Jeg forventer, at ombygningen vil tage omkring fire mdr. Jeg kunne godt tænke mig at få rådgivning fra arkitekt og ingeniør, både med projektering og tilsyn under byggeriet. Kan du give mig en tommelfingerregel for hvad sådan noget koster, evt. en procentsats eller andet?? Søren ! Der er flere måder at aftale pris med rådgiver på, jeg skal kort ridse dem op. Du kan for det første betale honorar efter regning, det vil sige, at du betaler for de timer, arkitekt og ingeniør har brugt til den aftalte rådgivning. Det er en meget anvendt form i forbindelse med ombygningsopgaver, da det på forhånd kan være svært at fastlægge omfanget af ydelserne. Hvis du vælger denne metode, skal du sørge for at få aftalt timepris, og hvilke ydelser du ønsker inden opstart af opgaven. Du skal påregne en timepris der ligger mellem 600 - 800 kr. excl. moms. En anden metode er at betale en procentsats i forhold til håndværkerudgiften. Det ville her være en god idé at aftale med arkitekten, at han er totalrådgiver, det vil sige at han har alle ydelser med også ingeniørens. Procentsatsen for sådan en totalrådgivning i forbindelse med ombygning vil ligge mellem 15 og 20 pct. Honoraret vil blive fastlagt, når der er indhentet priser fra håndværkerne. Den sidste metode er, at du inden opstart aftaler et fast beløb med rådgiveren. Det er her meget vigtigt at fastlægge det nøjagtige omfang af rådgiverens ydelser, og de bliver nedskrevet, da der i løbet af projektet kan ske ændringer, der samtidig ændrer grundlaget for den oprindelige aftale. Hvis det var mig, der skulle vælge, ville jeg vælge den første metode, honorar efter regning, da du kun vil komme til at betale for det, du har modtaget af rådgivning hverken mere eller mindre. I de to andre metoder kan du komme til at betale for meget, fordi rådgiveren nemt garderer sig, da det eksakte tidsforbrug ikke er kendt. Held og lykke med projektet.