EMNER

Hvad koster Thybanen?

Der skal de kommende år investeres op mod 100 mio. kr. i sikringen af de mange overkørsler på Thybanen

Vi kører det på en økonomisk sund måde, hvor det ikke koster os togsæt, siger DSB-underdirektør Ove Dahl Kristensen om de to daglige forbindelser mellem Thisted og København. Foto: Sine Fiig

Vi kører det på en økonomisk sund måde, hvor det ikke koster os togsæt, siger DSB-underdirektør Ove Dahl Kristensen om de to daglige forbindelser mellem Thisted og København. Foto: Sine Fiig

Det er et brændende spørgsmål i forbindelse med debatten om berettigelsen af at investere op mod 100 mio. kr. i sikringen af de mange overkørsler på Thybanen i de kommende år: Hvad koster Thybanen? Altså hvor meget investerer staten - og dermed skatteyderne - hvert år i at sikre en togforbindelse mellem Thisted og hovedstaden? Spørgsmålet lader sig ikke besvare! Sådan. Jamen, kan det passe? Bane Danmark oplyser, at det koster i runde tal 8 mio. kr. om året at opret- og vedligeholde skinnettet på de 73,6 km mellem Thisted og Struer. Hverken Arriva eller DSB ønsker - af konkurrencemæssige årsager, for jernbanedrift i Danmark er jo ude i licitation - at oplyse omkostningerne ved at køre på strækningen: - Vi henviser til Trafikstyrelsen, siger pressechef Louise Sandell hos Arriva. - Det er en del af vores trafikkontrakt med staten. Vi kører det på en økonomisk sund måde, hvor det ikke koster os togsæt, lyder svaret fra Ove Dahl Kristensen, der er underdirektør i DSB Planlægning & Trafik. Altså rettes henvendelsen til Trafikstyrelsen, når det nu gælder spørgsmålet om, hvad staten betaler Arriva og DSB for at køre på Thybanen, er det heller ikke sådan at få tallene frem. For den strækning indgår jo i statens samlede kontakt med DSB om at køre tog i Danmark eller med Arriva om at betjene det midt- og vestjyske regionale skinnet. Hvad betaler staten? For DSB's vedkommende kan Trafikstyrelsen slet ikke bidrage med noget tal for, hvad det koster staten at opretholde de to daglige forbindelser mellem Thisted og hovedstaden. Men for Arrivas vedkommende kan man med de fra Trafikstyrelsen oplyste tal regne sig frem til, at prisen - måske og i runde tal - er 12 mio. kr. om året. Men hvordan spiller det sammen med billetindtægterne? Ja, ikke flere svar: - Det er jo tydeligt, at når det er så svært at få tallene, er det, fordi ingen har interesse i at få sat en pris på Thybanen, siger trafikforskeren, lektor Harry Lahrmann fra Aalborg Universitet. Han er kritisk over for de beløb, staten bruger på at opretholde jernbaner i de tyndt befolkede egne. Uviljen til oplysning skyldes også den såkaldte kassetænkning, siger han: - Banetilskud kommer fra statskassen, mens bustilskuddet fra kommunekassen og regionen, siger han. Og hertil er at sige, at regionens penge igen kommer fra både statskassen og kommunekasserne. Vi sætter fokus på Thybanen - læs Thisted Dagblad søndag