Hvad kræver islam af vore skoler?

I det svenske blad "At forstå Islam" udgivet af Islamiske Informationsforening og Sveriges Muslimska Förbund, som begge kan ses på http.:www.islamiska.org/s/forsto.htm., kan læses: "Manden er familiens overhoved. Manden skal udføre alt arbejde uden for hjemmet. Kvinden har sine pligter inden for hjemmet.

I Sverige lever de fleste muslimske familier som minoritetsgrupper blandt overvejende svenske. Dette påvirker de muslimske børn i deres karakterudvikling og religionstilhørsforhold. For at undgå dette bør skolen give de muslimske børn mulighed for islamisk undervisning. Løsningen på problemet er (blandt andet): Indførelse af islamiske daginstitutioner, Opførelse af islamiske skoler, Øgede islamiske sociale og kulturelle aktiviteter. Overnatning på skolens lejrskoler er totalt forbudt for muslimske piger, hvis de ikke har ledsagelse af deres far eller en voksen bror. Undervisning i religionskundskab bør ordnes således, at muslimske elever får deres religionsundervisning i muslimske menighedslokaler, for at de kan lære om Islam og bevare deres muslimske identitet eller at forlange en islamkyndig til at undervise eleverne i emnet". Er det ikke de samme krav, der stilles til vore skoler, og som Louise Frevert gør opmærksom på?