Hvad laver en lærer egentlig?

Der er mange meninger og holdninger til læreres arbejdstid og fritid især. Men er fordommene rigtige?

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Inga Kristensen (tv) og Bodil Bech er begge klasselærer i anden klasse. I løbet af temaugen har de begge undervist anden klasse i temaet vind, hvor børnene den sidste dag har fået lov til at flyve med de drager, de selv har lavet, i den sidste time inden klokken ringer ud til friheden. De sidste minutter inden klokken ringer bliver brugt på opsamling, pakke tasker og sørge for, at alle ting er med - og selvfølgelig højtlæsning. Foto: Erik Sahl

JAMMERBUGT:Bodiiiil! Min drage sidder fast! En lille flok piger fra anden klasse på Thorup Klim Skole står samlet omkring en farverig flagrende drage. Dragesnoren har sat sig fast omkring en af skruerne øverst på et af fodboldmålene. Med en højde på 1 meter og tyve er redningsaktionen midlertidigt indstillet for eleverne. Hiv og sving Med lidt hiv og sving fra de to klasselærere, Bodil Bech og Inga Kristensen, bliver dragen dog befriet. De har den sidste uge inden efterårsferien haft temauge med anden klasse. Emnet er vind, og et par af dagene er gået med at hjælpe børnene med at konstruere de drager, der nu flakser hen over græsset på fodboldbanen. - Det blæser ikke rigtigt i dag. Børnene har svært ved at få dragerne op, og når de først har været nede i græsset bliver de tunge, forklarer Inge Kristensen, mens børnene i t-shirts spæner frem og tilbage i baggrunden i en ihærdig kamp for at få papir og pinde op at flyve. - Jeg havde det så varmt, undskylder Alberte forpustet. De bare arme bliver dog dækket lige så snart, der kaldes ind til klassesamling igen. Dagen i denne uge er ikke særlig lange på grund af temaugen. Skoledagene starter klokken 7.55, og varer til 11.30, hvor anden klasse enten tager hjem eller smutter over i skolefritidsordningen. Og med den slags arbejdstider bliver der bragt ekstra ved til bålet med fordomme om lærernes arbejdstid og frem for alt fritid. Men hvor meget arbejder en lærer egentlig - og er det ren leg? Man kan ikke genbruge Bodil Bech og Inga Kristensen fra Thorup-Klim Skole er begge klasselærere i 2. klasse. De har fordelt undervisningsopgaverne lige mellem sig, så de skiftevis underviser i de forskellige fag, 2. klasse har. Derudover underviser de begge i klasserne blandt de yngste elever. Sammenlagt over hele året bruger de deres ugentlige 37 timer på undervisning, forberedelse og planlægning. Og de mener, at rygtet om, at lærere ikke laver noget for pengene, er helt hen i vejret. - Det kræver meget forberedelse at være lærer i dag. Man kan ikke, som nogen tror, bare genbruge det samme materiale som forrige år. Både fordi der skal tages hensyn til den enkelte elev, der er i klassen, og fordi klasserne ikke er ens. Der er andre krav til undervisningen i dag, end da vi startede, forklarer Bodil Bech. Ikke en loppetjans Både Bodil Bech og Inga Kristensen mener begge, at de bruger mere tid på eleverne set over hele året, end de får løn for. Derfor forvirrer det også, når der fra politisk side meldes, at man ønsker at lærerne skal undervise mere, end de gør nu. - Jeg ved ikke, hvor politikerne vil tage tiden fra, siger Inga Kristensen. Polikternes ønsker om mere undervisning vil resultere i mindre tid til andre ting, mener Inga Kristensen, men spørgsmålet om, hvilke områder det kommer til at gå ud over, står stadig åbent. - Vil de tage det fra vores forberelse eller fra den tid, der er afsat til kurser? Hvis der skæres ned på forberedelsen, vil undervisningen blive anderledes. De har tidligere skåret ned på den tid, vi havde til at tage på kursus, og jeg synes ikke, der kan skæres mere. Det er vigtigt, at vi kommer ud at mærke pulsen og få nye idéer, mener Inga Kristensen, der i sammen med Bodil Bech arbejder ihærdigt på at give børnene i deres klasse det bedste udgangspunkt for resten af livet. Men indtil videre er tankerne om nedskæringer, besparelser og harmonisering skubbet tilside. Efterårsferie lokker forude, både for lærere og børn i anden klasse, der lige når at få det sidste kapitel med i Mio, min Mio, inden det ringer ud til drageflyvning uden for skolens mure.