Skolelukninger

Hvad må en årselev koste?

SKOLER:Melanie Simicks læserbrev på vegne af Søndre Skoles bestyrelse fredag 4. april, bringer en helt ny vinkel på skolestrukturdebatten. Af læserbrevet fremgår, at Søndre skole står til at blive beskåret økonomisk, for at finansiere landsbyskolernes overlevelse. Det har ikke været nævnt tidligere og det virker heller ikke rimeligt. Spørgsmålet er, om Søndre Skoles bestyrelse tolker signalet fra politikerne rigtigt. Hvis der imidlertid skal ske besparelser på skolevæsnet i Hobro by, inklusiv Søndre Skole er det oplagt at se på, om der fortsat skal være 7 klasser pr. årgang i Hobro by, når elevprognosen tilsiger at 5 klasser pr. årgang ville være tilstrækkelig. Netop antallet af klasser pr. årgang i Hobro er et af de emner, der ikke har været til debat. Hvorfor ikke mon? Børne- og Famlieudvalgets forslag til skolestruktur af 7. marts faldt i kommunalbestyrelsen, fordi det var et dårligt forslag. Der var ingen, der stemte imod socialdemokraternes ændringsforslag ved kommunalbestyrelsesmødet 27. marts. Heller ikke SF"s medlem af kommunalbestyrelsen. Der har været tale om kvalitet og faglighed på skolerne i det lange forløb, der ligger forud. Den hidtidige konklusion er, at forældrene er tilfredse med den kvalitet samtlige eksisterende skoler leverer! Og det er der ikke blevet sat spørgsmålstegn ved, af hverken forvaltning eller politikere. Det der så mangler nu, er at vore kommunalpolitikere tager stilling til, hvad en årselev i Mariagerfjord Kommune må koste. Det har hængt i luften lige siden modeldialogmødet i maj 2007, så mon ikke tiden er kommet til at få besvaret: Hvornår bliver udgiften pr. elev for stor? Så kan skolebestyrelsen på Søndre Skole jo læne sig tilbage og blive enige om ”ja vi bliver jo ikke berørt, så skidt med resten” med mindre et nyt forslag også indbærer, at Søndre Skoles indskoling og mellemtrin skal gå i skole på Bymarkskolen og Nordre Skole. Forkortet af redaktionen