Hvad må kommunen?

Ved du egentlig, hvad kommunalfuldmagten betyder i hverdagen

Advokat John henrik Andersen fra Advokaterne på Torvet skriver denne gang om kommunalfuldmagten.

Advokat John henrik Andersen fra Advokaterne på Torvet skriver denne gang om kommunalfuldmagten.

SÆBY:Fra tid til anden hiver politikerne en kanin op af hatten, de kalder kommunalfuldmagten. Den bruges både som argument for, at noget kan tillades, men også for, at noget må nægtes.

Kommunen administrerer vores alle sammens penge. Derfor må den ikke, efter forgodtbefindende, skalte og valte med pengene.

Størstedelen af de kommunale opgaver er reguleret ved lov. Det gælder det sociale område, børnepasning, folkeskole, ældrepleje, sundhed, natur, miljø og planlægning. Kommunalfuldmagten er en samlebetegnelse for de ting, kommunen må gøre uden, at tingene er lovreguleret.

Indholdet af kommunalfuldmagten er fastsat gennem praksis. Statsforvaltningerne og Økonomi- og Indenrigsministeriet påser, at kommunerne følger reglerne. Herigennem fastsættes reglerne. Nogle gange ved, at noget kommunerne ønsker godkendes. Andre gange ved at de nægtes.

Kan ikke udskrive skatter

Kommunalfuldmagten giver lov til ”bløde” ting, men ikke ret til at udskrive skatter og afgifter eller udstede forbud og påbud. Ikke til ting, der konkret griber ind i den enkelte borgers gøren og laden. Det kræver nemlig direkte hjemmel i en lov.

Overordnet skal det, der ønskes gennemført ved kommunalfuldmagten, have et generelt sigte, der kommer alle borgere eller en sagligt begrundet kreds, unge eller gamle, til gode. En kommune kan ikke - med hjemmel i kommunalfuldmagten - støtte enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder. Det vil være i strid med kommunalfuldmagten, hvis kommunalbestyrelsen bestemmer, at kommunen skal finansiere en privat retssag, som borgmesteren ønsker at anlægge mod sin nabo.

Det, der ønskes gennemført ved hjælp af kommunalfuldmagten, skal være opgaver, der hører under kommunen. Den skal holde sig fra statslige anliggender som f.eks. udenrigspolitik eller landets forsvar. Kommunen vil derfor ikke, med kunne beslutte, at man skal betale for nyt byggeri på flådestationen - med udgangspunkt i kommunalfuldmagten.

Støtte til kultur og idræt

Det, der er centralområdet for kommunalfuldmagtsreglerne, er støtte til kultur og idræt. Kommunen har vid adgang til at sætte aktiviteter i gang, der kan fremme af borgernes fritids- og friluftsaktiviteter - forudsat at tingene stilles til rådighed for alle.

Kommunerne må støtte sommer- og musikfester - bl.a. har Skanderborg Kommune fået tilladelse til at støtte Skanderborgfestivalen. Kommunen må også gerne stille gratis lokaler til rådighed for foreninger i kommunen, selvom andre private udlejere har ledige lokaler.

Nul erhvervsvirksomhed

Kommunalfuldmagten giver ikke kommunen ret til at drive erhvervsvirksomhed, men den giver ret til at producere til eget brug. Kommunen kan ansætte gartnere, vejarbejdere og håndværker til at vedligeholde dens bygninger og udendørsarealer, ansætte eget rengøringsmateriale og fremstille undervisningsmaterialer.

Altså forudsat at man ikke med vilje har lavet overkapacitet, har kommunen ret til at sælge overskudskapaciteten, men det forudsætter, at det sker til markedsprisen, for ikke at virke konkurrenceforvridende.

Kommunen har lov til at sælge biprodukter fra en kommunal virksomhed. Man kan lovligt sælge keramik - fremstillet som led i ergoterapi på et kommunalt plejehjem, ligesom man vil kunne bearbejde fældede træer i en kommunal park og sælge træet som brænde.

Kommunalfuldmagten giver også en kommune ret til at stille personalegode til rådighed for medarbejderne i kommunen, f.eks. avis og telefon, feriehuse og motionscentre. Det er også tilladt for en kommunes skov- og vejforvaltning, at låne minigravere, rendegravere (men ikke varevogne), til medarbejderne til deres private anvendelse.

Gælder ikke regionerne

Kommunen må - med udgangspunkt i kommunalfuldmagten - også drive accessorisk - altså medfølgende - virksomhed, der naturligt knytter sig til en kommunal aktivitet, f.eks. en cafe i en kommunal svømmehal eller salg af øl i forbindelse med en kommunalt afholdt musikfestival. Kommunen skal dog forsøge at bortforpagte cafeen. Er det ikke muligt, er den velkommen til selv af drive cafeen.

Kommunalfuldmagten gælder ikke for regionerne. Det fremgår af regionsloven, at regionerne ikke kan varetage andre opgaver end de, der følger af den skrevne lovgivning. På trods heraf er det dog antaget, at der findes en myndighedsfuldmagt for regionerne, der minder om kommunalfuldmagten - dog med et noget snævrere indhold.

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.