Hvad med ældre?

Når engang Vivi Coltau og andre er færdige med at dissekere mig som en anden død fugl i et biologilokale, så kunne de måske vende deres overvældende begavelser mod de gamle, som i flere tilfælde er flygtet fra plejehjemmene og er prisgivet et pasningsapparat, der mange gange strider mod menneskerettighederne. Åbenlyst fortæller de, at de er tilhængere af et totalitært system, begyndende med de gamles forhold for at dække over deres eget blakkede renommé. Ældreplejen har skiftevis været nummer 1 og 2 på listerne over de emner, som danskerne har prioriteret højest i valgkampen. Inga Simonsen Fischershave 1, Løgstør