Pension

Hvad med andre honorarer?

De to faglige forbund LO og 3F har nu vedtaget, at de honorarer, som fagforeningslederne modtager

for hverv i bestyrelser med videre, ikke skal ende på ledernes egen bankkonto, men udbetales til forbundet, hvilket jeg synes er ret og rimeligt. Nu mangler vi så bare, at det offentlige får de samme regler, for her er det for eksempel udbredt i de kommunale byråd og i Region Nordjylland at fordele bestyrelseshverv ikke så meget efter hvem, der har evnerne og viljen til at gøre en indsats, men mere efter hvem, der menes at ¿fortjene¿ de høje honorarer eller positionering i gemene studehandler. De poster med de høje honorarer får straks efter et valg langt den største opmærksomhed, vel at mærke i det for borgerne skjulte. Ofte gives de så til de politikere, der har den højeste anciennitet eller har gjort partiet en ekstra tjeneste. Og i Region Nordjylland er der ikke en gang en liste over, hvilke poster de enkelte politikere besidder, hvilket nogle kunne kalde et demokratisk problem, men lad det nu ligge. Man kunne for eksempel forledes til at tro, at nordjyske politikere har god forstand på forvaltning af pensionsopsparing. Regionsformand Orlav Hav (S) er formand for bestyrelsen i Pensionskassen for Portører, og Niels Kr. Kirketerp scorer et honorar på 174.000 kroner i PKA ved at være bestyrelsesformand for Pensionskassen for Kost- og Ernæringsfaglige og Pensionskassen for Jordemødre, samt menigt medlem af bestyrelsen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter. Men det er ikke bare fra Nordjylland, politikerne strømmer til PKA. Her sidder en stor flok af mere eller mindre aktive politikere med ved bordet, og hæver hvert år deres honorar. Om det er gavnligt for de ansattes pensioner, er der ingen, der stiller spørgsmål ved. Og det er ikke en tilfældighed med de mange Regionsrådsmedlemmer af bestyrelserne, for i vedtægterne for seks ud af syv pensionskasser under PKA står der: ¿Formanden for bestyrelsen vælges blandt de to medlemmer, der er udpeget af Danske Regioner.¿ Men det er lidt en forkvaklet tankegang, at det er arbejdsgiverne, der har bestyrelsesposterne og bestemmer over lønmodtagernes surt optjente pensionspenge. Når pensionspengene er udbetalt via lønsedlen, burde arbejdsgiverne være ud af billedet. Hvad er det dog for interesser, som arbejdsgiverne skal pleje i forvaltningen af medlemmernes pensionspenge?. Jeg forstår ikke, at sygeplejersker, jordmødre, ergoterapeuter, fysioterapeuter, lægesekretærer mv. finder sig i det. Så, jeg synes på baggrund af dette eksempel fra pensionsområdet, at tiden er kommet til at debattere, hvordan det offentlige håndterer disse og mange andre honorarer i det offentlige. Nu har fagforeningerne vist vejen, så det offentlige må også til at tænke. Man bør man her også have for øje, at politikernes grundløn nok skal hæves, så de bliver ordentlig honorerede for det, som de egentligt er valgt til.