Hvad med at feje for egen dør først?

PLEJE:Svar til Steen Jørgensen DF. Fr.havn kommune: Når jeg læser S.J. indlæg, bliver jeg meget harm. Jeg har som pårørende, haft meget kontakt med et sødt personale, både i hjemmeplejen og nu i et leve-bo miljø i Frederikshavn kommune. Begge steder er der kun visiteret 60 minutters rengøring hver tredje uge. Og som en beboer og jeg siger, den sidste uge er næsten ikke til at holde ud. Der er både i hjemmeplejen og på ældrecenteret et sødt og engageret personale, som gør alt, hvad der overhovedet er muligt inden for de resourcer der nu er blevet stillet til rådighed. S.J. som er medlem af Sammenlægningsudvalget, må selv have været med til at harmonisere ældreplejen i Skagen, Sæby og Frederikshavn kommuner. Er det, hvad vi kan tilbyde vore ældre borgere, og er det godt nok.