Frejlev

Hvad med beboerne uden for fristad?

BELØNNING:Surt show for Dem, højstærede lederskribent, når De under overskriften 20.4. "Beboere skal ikke belønnes" efter megen og tvetunget møje accepterer en juridisk grundsætning om hævd efter forældelse, der giver Christiania-beboere visse rettigheder. Jeg mindes ikke at have set en tilsvarende leder "Beboere skal ikke belønnes" om den overophedning af samfundsøkonomien, som de grasserende husprisstigninger udenfor Bådsmandsgades Kaserne fører med sig. Monstro der her er noget, jeg har overset? Eller beror diskrepansen på, at Eders dagblad skelner mellem beboere og ejere, mellem selvorganiseringsdemokrati og kreditforeningstyranni? Eller mellem Venstre og venstre i dansk politik? Christiania er på godt og ondt et mindst lige så sandfærdigt billede af nutidens Danmark som "Matador", "Huset på Christianshavn" og for den sags skyld komponistkvarteret i Frejlev. At utilpassede bisser fra udlandet så henlægger deres dræbende opgør til området skal ikke komme hverken Frejlev eller Christiania til ugunst. Ligeså håber jeg på, at en lederartikel en tilfældig dag i april ikke kommer til at distrahere mit billede af NORDJYSKE Stiftstidende som sandhedens fakkel. Vor gunst som tilforn. Allerunderdanigst.