EMNER

Hvad med diskussion om fremtid?

Torsdag 21.4. blev Liberal Alliance endnu engang forsøgt sat i bås ud fra tesen om en person kan stille op til Folketinget uden at have en mening om alting.

I min verden er det en naturlig erkendelse ikke at kunne vide alting, og derigennem spørge andre til råds. Det er trods alt et folketing, og et folketing bør til en rimelig grad afspejle samfundets sammensætning. I stedet for at jagte de opstillede kandidaters holdninger til hele verdens situation, synes jeg, at der er meget vigtigere ting at debattere, og specielt samfundets reelle problemer. Der er og har været i en del år en total mangel på ideologisk debat om, hvor vort samfund skal hen og hvordan vi kommer derhen. - Debatten går som regel på et niveau om, hvad der er billigst, men ikke bedst for samfundet. Hvorfor vælger politikkerne ofte den næstbedste løsning i stedet for at hæve overliggeren og have mod til at træffe fremadrettede løsninger. Folk fra erhvervslivet ved af erfaring, at de dyre løsninger oftest på lang sigt også bliver de bedste og dermed de økonomisk bedste. Folketinget har en sammensætning, der ikke afspejler den verden vi lever i. I det nuværende folketing er små 70 pct. akademikere med enten mellemlang eller lang videregående uddannelse, hvor denne gruppe i samfundet kun udgør ca. 21 pct. Folk fra det private erhvervsliv er en mangelvare i folketinget, men de har jo heller ikke et sikkerhedsnet spredt ud, såfremt de ikke bliver genvalgt. I stedet for at diskutere tal, burde vi diskutere den danske ungdoms fremtid, og om hvor længe de stiltiende ser på, at den midaldrende og ældre del af befolkningen pantsætter ungdommens fremtid for blot at forære sig selv efterløn og bedre pensioner. Vi skal passe på, at Pia Kjærsgaards ny lovforslag om grænsekontrol, ikke bliver en stempelmaskine for dygtige og initiativrige unge, der stempler ud af Danmark. Vi mangler en diskussion om Udkantsdanmarks fremtid, og her specielt med opmærksomheden på de små og mellemstore virksomheder, der i generationer har skabt arbejdspladser for mennesker, der trofast passer sit arbejde, men ikke nødvendigvis er egnede til diverse moderne opgraderinger. En del af disse små og mellemstore virksomheder er siden efteråret 2008 bukket under. Mange af disse virksomheder har igennem årene såvel direkte, som indirekte været rygraden i Danmarks eksportsucces, og derigennem en nødvendig faktor for at skabe overskud og arbejdspladser i Danmark. - Mange af de tilbageværende virksomheder kæmper stadig for overlevelse, men får ingen hjælp eller opmærksomhed fra politisk side. Hvis ikke der skabes bedre forhold for disse virksomheder, vil taberen være hele Danmark. Lad os få en debat om de offentlige ansatte. Det er ikke socialrådgiveren, sygeplejersken eller sosu'en, der skal spares. Det er den kontrol og administration, der er indført for at pligtopfyldende mennesker, kan udføre det erhverv, de er uddannet til. Der er mange flere diskussioner at tage, men husk det gælder udvikling af Danmark, og ikke afvikling.