Forurening

Hvad med haveejerne?

Forbuddet mod sprøjtning med glysophat, det aktive stof i Round-up, vil ramme landbruget hårdt. Landbruget er for tiden hårdt presset, men vi kommer ikke uden om et indgreb for at beskytte miljøet. Jeg mener bare, det naturlige tidspunkt er kommet for, at private haveejere ophører med at bruge sprøjtegifte som f.eks. Roundup. Jeg respekterer og støtter enhvert veldokumenteret beslutning om at begrænse brugen af sprøjtemidler for at beskytte grundvandet. Og ministerens beslutning om et selektivt forbud mod glyphosat fra 15. september er fagligt velbegrundet. Jeg efterlyser bare en fælles folkelig holdning til selvjustits i de private haver. Ingrid Støjberg folketingsmedlem (V), pesticidordfører