Lokalpolitik

Hvad med kvaliteten?

Danmarkshistoriens største reform af det kommunale Danmark er skudt i gang. Tusindvis af kommunale ansatte skiftede ved årsskiftet arbejdsplads. Ikke nogen gratis omstrukturering – tværtimod og derfor er halvdelen af landets kommuner tvunget til at bruge færre penge på ældreomsorgen og børne- og ungeområdet i 2007, for at få økonomien til at hænge sammen.

Socialdemokratiet støtter, at de små kommuner er blevet større og dermed har fået et økonomisk og fagligt grundlag for at løse de velfærdsopgaver, som kommunerne har ansvaret for. Men vi stemte imod kommunalreformen, fordi regeringen ikke ville være med til at afsætte penge til den omstrukturering, som lige nu foregår overalt i landet.. Dertil skal lægges, at V , K og DF efterfølgende har sagt nej til et socialdemokratisk ønske om at afsætte ekstra 3 mia. kr. på Finansloven 2007. Penge, der skulle sikre kommuner og regioner en bæredygtig økonomi, hvor der er sammenhæng mellem serviceniveauet og den økonomi, der stilles til rådighed. Det nye år var knapt begyndt, før indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i TV 2’s ”Go’morgen Danmark” og i Søndagsavisen ”vaskede sine hænder” og fralagde sig ethvert ansvar for konsekvenserne af den Strukturreform, han om nogen selv har stået fader til. Hvis kommunerne skulle have været i tvivl før, så er Lars Løkke Rasmussens klare budskab til de 98 nye kommuner, at de må klare sig selv. Samtidig har den konservative vicestatsminister Bendt Bendtsen, senest her i Nordjyske fastslået, at kommunerne skal holdes i stram snor, hvis de ikke står ved deres ansvar. Realiteten er jo, at kommunerne gerne vil stå ved deres ansvar, men den økonomiske spændetrøje, som regeringen har lagt dem i, sætter samtidig grænsen for, hvor langt kommunernes ansvar går. Det eneste regeringspartierne tilsyneladende kan blive enig om er, at de ingen ansvar har. Socialdemokraternes mål med kommunalreformen var en reform, der sætter borgeren i centrum. Det har danskeren slet ikke fået. Det dansk demokrati bygger på et lokalt rodfæstet folkestyre, og det skal efter vores opfattelse som minimum fastholdes og gerne styrkes med Strukturreformen. Det skete heller ikke. Endelig skulle den nye kommunale struktur sikre borgerne en bedre service, hvilket slet ikke er muligt i de nye kommuner. Efter vores opfattelse skal der tages størst hensyn til dem, der har mest behov for hjælp. Den nødvendige økonomi hertil vil V, K og DF ikke give. I stedet for kan vi nu høre ledende regeringsmedlemmer gøre det klart, at Strukturreformen først og fremmest handler om at fralægge sig ansvaret for velfærden og samtidig svække det kommunale selvstyre. I udgangspunktet er det positivt, at statsministeren sidste år begyndte at tale om en kvalitetsreform i den offentlige sektor – en reform med mange pæne ord og ideer - men realiteten er jo, at den ikke kan realiseres, hvis ikke der følger penge med. Det er mit håb, at lanceringen af kvalitetsreformen er udtryk for selverkendelse fra statsministerens side af, at den offentlige sektor ikke har det så godt efter at have været styret af en borgerlig regering i fem år. Socialdemokratiet vil gerne diskutere kvaliteten i den offentlige sektor med V, K og DF. For kvalitet i velfærdssamfundet er ikke nyt for Socialdemokratiet. Vores politik har altid fokuseret på kvalitet – kvalitet for alle, ikke blot for dem, der kan betale sig til det. Desværre kunne man frygte, at Strukturreformen ender med at blive en stor spareøvelse, hvor den offentlige sektor i fremtiden bliver mindre og mindre, og hvor borgerne skal betale mere og mere i form af brugerbetaling.