Hvad med lærerne?

Blandt spørgsmålene fra tilhørerne til byrådsmødet var bekymringer om, hvordan besparelser vil påvirke lærerne.

Onsdagens byrådsmøde fandt sted i Brønderslev Hallerne, hvor der var god plads til de tilhørere, der ventedes som følge af, at der skulle falde beslutning i skoledebatten. Cirka 100 tilhørere havde fundet vej til den midlertidige byrådssal, og nogle af dem var klar med spørgsmål til byrådspolitikerne under spørgetiden, som byrådsmødet blev indledt med. Inge Haaber Pedersen, kredsformand for Midtvendsyssels Lærerkreds, henviste til den kommunale målsætning for folkeskolen i Brønderslev, hvor der bla. står, at alle børn skal sikres et højt faglige udbytte og at holddannelse er medtænkt i undervisningen. - Hvordan vil byrådet sikre, at lærerne fortsat har mulighed for at gennemføre undervisningen på et højt fagligt niveau, der sikrer at alle elever får det bedst mulige udbytte af undervisningen, når der er flere elever i klasserne, og færre eller slet ingen timer til specialundervisning og holddannelse?, spurgte hun. Til det svarede formand for børne- og skoleudvalget, Ole Jespersgaard (S), at det aldrig er let at spare 27 lærere væk, hvilket er det, forslaget indebærer. - Jeg er enig i, at det selvfølgelig vil gå ud over kvaliteten. Det vil det gøre, uanset hvordan vi gør det her. Grete Andersen, fællestillidsrepræsentant for lærerne, udtrykte bekymring for, at besparelserne kan give flere syge, stressede og nedslidte lærere. Hun henviste til kommunens personalepolitik, der bla. skal sikre arbejdsglæde og engagement og prioritere det fysiske og psykiske arbejdsmiljø højt. - Hvordan passer dette sammen med, at der lægges op til en beslutning om, at lærerne alene skal bære en stor del af de besparelser, der må imødeses på folkeskoleområdet? Lærerne skal undervise mere foreslås det, samtidig med at der bliver flere elever i klasserne, færre timer til nødvendig holddannelse og specialundervisning, påpegede hun. Til det svarede Ole Jespersgaard: - Jeg kan kun dele din bekymring. Det har ikke været let, men det er det her, vi har kunnet samles om. Penge til vedligehold Der blev også stillet spørgsmålstegn ved, om der var blevet lyttet nok til MED-udvalget, og spørgsmålet om vedligehold af kommunens skoler kom også frem. - Jeg vil gerne høre, hvordan I forholdet jer til den manglende finansiering, der er af vedligeholdelse af skolerne. Der har været nævnt et tal på 100 mio. kroner. Hvordan kommer det til at smitte af på næste års budget?, spurgte Claus Siggaard, formand for skolebestyrelsen på Søndergades Skole. Ole Jespersgaard svarede, at man bygger videre andre steder, når man er færdig på Skolegades Skole. - Der er helt sikkert skoler, der har brug for renovering. Så vi skal i gang på de andre skoler også, sagde han. - Jeg kan tilføje, at der selvfølgelig er et budget for vedligeholdelse, men der er naturligvis ikke nok, vi kan sagtens bruge flere penge på den konto, sagde borgmester Lene Hansen (S).

Forsiden