Hvad med politikerløn?

I forbindelse med det tilstundende folketingsvalg synes jeg, der mangler en debat om nedskæringer af den gode løn og de gode ben, som folketingsmedlemmer gennem tiderne, har tilkendt sig selv, hvilket jeg synes måtte være på sin plads, da alle i det forarmede Danmark burde hjælpe med at genoprette Danmarks status som et velfærdssamfund, i stedet for som nu, at lade, som om det er et velfærdssamfund.

Det, landspolitikerne i deres debatter har talt om, har været hvor meget og hvor de kan skære ned på de usle midler, som den lavtlønnede M/K tjener og så godt, som hver gang er de ikke enige, simpelthen fordi de ikke aner, hvad de skal gøre, bliver de spurgt, direkte kommer de med en udredelse så lang, at almindelige mennesker ikke fatter hvad de mener, hvilket jeg inderst inde heller ikke tror de selv ved! Jeg hørte også i dag i tv, at DF fremkommer med et forslag om, at ældrechecken bør hæves til 15.000 kr. pr. år. Det kan synes som et godt forslag. Jeg synes det også måtte være på sin plads også at foreslå. at folkepensionen, (som jeg f.els. jeg har betalt til gennem ca. 40 år gennem folkepensionsbidraget) blev hævet betragteligt, da det gennem flere år ikke har været hævet, alle andre lønninger er blevet hævet,mere eller mindre, folkepensionen slet ikke, og da varerne, ikke mindst fødevarernes priser er steget ca. 20 pct. de sidste par år, er min kone og jeg så småt begyndt at sulte!