EMNER

Hvad med posten?

Oda Christensen, Aalborg Posten har besluttet, at hvis man vil beholde sin brevsprække, så skal man betale 50 kroner om måneden. Ellers skal jeg sætte min postkasse ud til vejen. Det synes jeg er en stor serviceforringelse.

Jeg er 73 år, og det er ikke sikkert, at jeg kan blive ved med at løbe så stærkt som i dag. Så jeg ville meget gerne have, at du fortæller postvæsenet, at det ikke er godt nok. Kan du gøre noget? - Jeg kan i hvert fald formidle din opfordring videre. Og så synes jeg, at vi begge to skal have et ønske om, at postvæsenet de lod være med at nedlægge postterminalen i Aalborg, så de stadig har en funktion i landsdelen. Det kunne gavne beskæftigelsen.