EMNER

Hvad med samarbejde?

SYGEHUSE:Åbent brev til indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V): Kære Bertel Haarder. Jeg tillader mig at henvende mig direkte til dig, fordi jeg har oplevet, at du er lydhør, når det gælder uhensigtsmæssigheder i sundhedsvæsenet. Min henvendelse sker vedrørende det udkast til specialefordelingsplanen for det danske sygehusvæsen der er ved at være så langt fremme at den skal godkendes. Principperne er vi vel bredt enige om fra Folketingets partier. Mit ærinde er da også blot at gøre opmærksom på en uhensigtsmæssighed, vi kommer til at lade slå igennem, hvis principperne slavisk gennemføres uden at bruge de moderatorer, som kan sikre både kvalitet og kapacitet. Det nordjyske sygehusvæsen har etableret en meget velfungerende enhed for elektive og planlagte ortopædkirurgiske aktiviteter. Det nyder rigtig mange patienter gavn af ved udskiftning af knæ, hofter og skulderoperationer. I parentes bemærket har jeg selv haft gavn af denne effektive og kompetente enhed, der er bemandet med speciallæger fra Aalborg Sygehus. Hvis specialeplanen slavisk gennemføres, så vil Farsø enheden miste sin mulighed for at gennemføre skulderkirurgi/udskiftninger. Disse operationer er i specialeplanen tiltænkt overført til Århus formentlig Skejby. Jeg skal understrege, at mit ærinde ikke er et lokalpatriotisk indslag; men ærgrelse over at vi nu mister den kapacitet, som har kunnet supplere de store specialafdelinger med kvaliteten i behold. Det er jo de samme kompetente læger der fortsætter i Farsø; men efter specialeplanen må de så ikke længere operere skuldre/udskifte skuldre en teknik de hidtil har mestret på fuld højde kvalitetsmæssigt. Problemet kunne løses ved, at du tog initiativ til, at der blev etableret en faglig samarbejdsramme mellem Århus, Nordjylland og Farsø for at have vished for kvaliteten, som jeg absolut ikke ønsker vi skal gå på kompromis med. Desværre kan vi ikke forvente, at Århus/Midtjylland af egen drift vil tage initiativ til at etablere et sådant samarbejde, ethvert system ser jo helst aktiviteterne foregår så tæt på egen matrikel som muligt. Et af dig/de politiske partier bag specialeplanen formuleret krav om samarbejde vil imidlertid kunne være garant for kvaliteten og sikre mod at miste en kapacitet, der i dag anvendes klogt og effektivt. I håb om at du vil vurdere denne lidt pragmatiske løsning, der kan sikre både kvalitet og kapacitet.