Hvad med skat på jorden?

Det forbavser mig,at Lasse Klattrup og Christian Lykke fra Hjallerup skole (31.5.) foreslår en lang række skatter

, men tilsyneladende helt glemmer den eneste retfærdige skat, der findes, nemlig en skat af jordens handelsværdi, der burde stå øverst på alle unges ønskeseddel, når det drejer sig om skatter. En skat af jordens handelsværdi er den eneste retfærdige skat, fordi vi allesammen i fællesskab skaber jordens handelsværdi, og derfor er en sådan skat mere retfærdig end f.eks. personlig skat ,der som bekendt aldrig kan blive retfærdig, da den i alt for høj grad betales af de lavestlønnede, da de ikke har råd til,at have nogle fradrag af betydning. En skat af jordens handelsværdi vil derimod blive betalt af de højest lønnede, da det som bekendt er dem, der lægger beslag på de dyreste byggegrunde. Og da vi allesammen er med til at skabe jordens handelsværdi er det jo også mest retfærdig, at den værdistigning bliver inddraget til afløsning af personlig skat. Derved vil generationsskiftet i landbruget f.eks. også blive meget lettere, når de unge landmænd ikke mere skal betale så høj en pris for den jord, der hører til den pågældende gård, og de unge landmænd bliver ikke mere spændt så hårdt for økonomisk. Mange af de støttemuligheder, som landbruget har i dag, vil derefter kunne afvikles i løbet af nogle få år, og de unge landmænd vil få det meget bedre psykisk, når de ikke mere skal betale en svimlende sum for den jord, som hører til. gården. Og de unge, som ønsker at købe hus eller forretning vil naturligvis også få det meget bedre, når de kan overtage grunden mod, at betale den afgift som grunden er pålignet, så alt i er det for mig at se den eneste retfærdige skat, myndighederne kan indføre, og jo før man gør det, jo bedre vil det være for hele det danske samfund, så det må da være værd at tænke over - men det haster mere end man tror.