Hvad med strafniveauet?

I sidste uge fremlagde regeringen sit forslag til en styrket indsats mod kvindehandel. Der er tale om et grundigt og målrettet oplæg, som vil gøre et alvorligt indhug på det alvorlige problemer – men oplægget har dog visse alvorlige mangler.

På den ene side er det naturligvis tilfredsstillende, at planen sætter fokus på bagmændene, og ikke på kvinderne og deres kunder. Det er også tilfredsstillende at se, at planen går så grundigt til værks med tværfaglige samarbejder, lokalt tilpassede strategier og med en gennemført skånsom behandling af ofre og vidner. Men på den anden side er det temmelig skuffende, at planen intet nævner om strafniveauet for de dømte bagmænd. I Dansk Folkeparti mener vi, at man blandt andet kan sende et utvetydigt signal til bagmændene ved at sætte straf- og bødeniveauet op, så det bliver mere føleligt. Dertil kommer, at planens mange gode tanker om tværnationalt samarbejde strander på vores manglende kontrol af de danske grænser. Det er fint, at man i planen fokuserer på at identificere både bagmænd og mulige prostituerede, allerede når de søger om visum. Men vi har brug for en effektiv grænsekontrol, hvis vi virkelig vil tage problemerne i opløbet. Enhver kan sige sige selv, at grundlæggende fornuftige samarbejdsformer i Europa som Europol og Eurojust ikke nytter noget, hvis de indre grænser i EU står pivåbne. Og når nu vi ved, at den internationale kriminalitet altså strækker sig milevidt ud over det åbne EU, kan det undre, at planen ikke gør mere ud af at samarbejde med FN om det stigende problem med afrikanske bagmænd og prostituerede. Her har vi brug for et organiseret samarbejde med og i FN mod trafficking, eksempelvis ved klar afstandstagende tale over for de lande, der ikke lever op til de internationale krav på området. EU er ikke hele verden og kan ikke tackle disse problemer alene – der må en koordineret indsats til.