Hvad med Sundhedens Hus?

Sundhed 1. februar 2005 05:00

SLAGTERI: Danish Crown bør bevares. Hvordan? Vi står over for realistiske lukninger, som ikke kommer bag på nogen. Vi vidste allerede fra 1995, da Danish Crown flyttede administrationen til Randers, og Sæby Slagteri blev etableret, at Danish Crown i Hjørring var på nedtælling. Denne nedtælling blev yderligere bekræftet med et gigantslagteri i Horsens. Det er naturligvis en forfærdelig situation for de mange medarbejdere og følgevirksomheder. Situationen burde have haft vore politikeres langt større opmærksomhed for flere år siden. Hvorfor skal vi altid komme for sent med en redningsplan? Jeg har tidligere luftet tanken om at se realiteterne i øjnene og undersøge mulighederne for den gode og dygtige arbejdsstyrke i Danish Crown. Det er det slagteri, som har været mest loyal over for sin arbejdsgiver med meget få arbejdskonflikter. Jeg vil foreslå en bevarelse på et eller andet niveau, hvor vi udnytter de levnedsmiddelfaciliteter (bygninger, maskiner osv.) vi har inden for den branche, og hvor man har en meget dygtig ekspertise, som vi skal undgå bliver splittet. Jeg vil gerne foreslå et Sundhedens Hus, og det kunne være en bevarelse af en kødproduktion som det væsentligste - suppleret med en forædlingsafdeling for sund mad. Dvs. med kontrolleret kvalitet af færdigretter, såvel frokost til vore børnehaver, børnehaveklasser og skoleklasser, og det kunne udvides til også at gælde færdigretter til hr. og fru Jensen, som begge er udearbejdende og derved ofte fristes til at lave hurtigmad, der ikke altid har den sunhedsmæssigt korrekte tilberedning. Vi vil i årene fremover se en stigende vætforøgelse i befolkningen på grund af manglende kvalitetsbevidsthed. Det var rart, om vi kunne samle hele levnedsmiddelindustrien med fødevareregionen om at udvikle en sundhedskommune, hvor man tager vare på en sund opvækst for vore børn og med mulighed for et godt og sundt liv, der på lidt længere sigt vil give store besparelser inden for sygehussektoren. Vi så gerne Hjørring Kommune markedsføre sig som en kommune, der har sundhed som en "brand-mærkevare", og det vil passe fint i tråd med den markedsfilosofi Hjørring Kommune har - at vi skal være den bedste kommune at være barn i, det bedste sted at være tilflytter. En kommune, hvor vi er meget bevidste om sundheden - vi taler ikke kun om den, vi gør noget ved den. Jeg er overbevist om, at vi bør kunne opnå støtte til et sådant projekt fra vores erhvervsminister - dette i kombination med EU-midler. Jeg ser gerne, at der bliver taget initiativ fra politisk side til en dialog, hvor de interesserede parter vurderer mulighederne. Der ligger vel også en fotpligtelse fra Danish Crown til at hjælpe os med en fornuftig løsning. Hjørring Kommune, ja, snart hele Nordjyllands Amt kunne godt trænge til at blive støttet som i 70'erne med egnsudviklingsstøtte. Vi mangler en idémand som J.J. Bolvig som indpisker for nye ideer. Han gjorde Hjørring kendt for at være en spændende kommune i udvikling modsat den afvikling, som vi i øjeblikket befinder os i.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...