Lokalpolitik

Hvad mener Knud Størup med ansvarlig økonomisk politik?

ØKONOMI:Jeg er stadig ikke kommet mig ovenpå Knud Størups (KS) udtalelese i et svar til mig: ”I øvrigt kan man ikke bruge kommunens kassebeholdning til at vurdere kommunens økonomi”. Ubalancen i Hirtshals Kommune"s økonomi fremgår med al ønskelig tydelighed af Sammenlægningsudvalgets økonomirapportering pr. 31. august 2006. Det fremgår nemlig heraf, at Hirtshals Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning har været konstant faldende fra 31. december 2004 gennem 2005 og den forløbne del af 2006. I den angivne tidsperiode er den gennemsnitlige kassebeholdning faldet støt fra 18,3 mio. kr. til pr. 31. august 2006 et minus på 8,5 mio. kr. – altså med i alt 26,8 mio. kr. på blot godt halvandet år. Den faldende tendens ville være blevet yderligere forstærket, hvis ikke KS havde indført anlægsstop gennem hele 2006. Det skal her bemærkes, at den faktiske kassebeholdning pr. 31. august 2006 udgjorde minus 29,8 mio. kr. Ingen af de øvrige kommuner i Ny Hjørring Kommune har negative kassebeholdninger og har heller ikke haft det i de to foregående år. Selv om KS ikke mener, at en kommunes kassebeholdning kan bruges til noget, så er realiteten, at det netop er en kommunes kassebeholdning, der af Indenrigsministeriet bruges til at afgøre, hvorvidt en kommune sættes under ministeriets administration. Situationen for Hirtshals Kommune er, at den i løbet af året 2006 risikerer at blive sat under administration. Den ville allerede have været det, såfremt KS ikke havde indført det omtalte anlægsstop. Hvis en kommunes kassebeholdning ikke har nogen betydning, hvad var mon så årsagen til, at KS indførte det nævnte anlægsstop? Flertalsgruppen (UP) i Hirtshals Kommune, med KS i spidsen, har slumret lidt i timen og undladt at tage initiativ til at få rettet op på ubalancen. Er det det KS mener med ansvarlig økonomisk politik? Jeg, og jeg er så naiv at tro, at også andre venter spændt på en forklaring fra Knud Størup. Forklaringen bør også indeholde en undskyldning til de tre andre kommuner for den negative medgift Hirtshals Kommune bringer med ind i den nye Hjørring Kommune.