EMNER

Hvad mener Venstre egentlig?

SPROGTEST:Hvorfor stiller Signe forslag om at sprogteste to-kulturelle børn på baggrund af en sag i socialudvalget, som ikke synes at være drøftet med Venstres to medlemmer af udvalget. Repræsenterer Signe ikke Venstre, eller hvorfor er det ikke Venstres byrådsgruppe, der stiller forslaget. Og er det stillet andre steder end i pressen, ellers har det jo ikke den store effekt. Og hvorfor denne pludselige interesse fra Signe for vores svageste børn. Det har jeg i hvert fald ikke set i hendes konkrete politiske valg tidligere. Når SF ønsker max. 25 procent to-kulturelle børn i børnehaverne er det ikke et spørgsmål om herkomst, men ud fra de vedtagne kriterier, der bl.a. siger at "begge forældre har et andet modersmål end dansk, og i øvrigt ikke behersker det danske sprog. Børn fra de nordiske lande er ikke medtaget." Der er således allerede taget højde for den problematik, som Signe Friis rejser og desuden har udvalget besluttet at denne definition aktualiseres i forbindelse med behandling af punktet på et kommende møde. Og når Signe så bruger det som argument for at ville skille de svageste af børnene ud i skolen og flytte dem, så går logikken helt fløjten. I SF ved vi, at de svageste børn både har brug for sproglige fællesskaber og tryghed og accept for at kunne integreres. Det er det stik modsatte, man ville opnå ved at udskille disse børn. SF ønsker også på skoleområdet en øvre grænse for sprogligt svage børn (danske som udenlandske), ikke for at sortere i børnene, men for at sikre den positive integration. Denne grænse ser vi helst opnået ved en bevidst boligpolitik og f.eks. flexibilitet i modtagerklassernes placering. For SF handler det nemlig om integration ikke om isolation. Og for at integrationen kan lykkes skal der nogle ingredienser til, som Venstre selv har villet fjerne grundlaget for. Nemlig intens og relevant danskundervisning af forældrene, et menneskesyn, der accepterer og ligestiller flygtninge og indvandrere og et økonomisk grundlag, der gør at de kan deltage ikke blot i skolelivet men også i fritidslivet. Hvis Venstre vil noget med integration skulle de se på fakta og sætte penge af til området i stedet for blot at ville udskille og udstille de svageste børn.