Mosbjerg

Hvad mon han finder

MOSBJERG:Publikum vil også i år kunne følge spændt med arkæologers arbejde med at grave en jernaldergrav fri, når der på onsdag den 15. oktober er den årlige kartoffeldag på Landskabs- og landbrugsmuseet ved Jerupvej mellem Mosbjerg og Vogn. Det er efterhånden blevet en fast tradition, at i forbindelse med høstdagen og kartoffeldagen blotlægges endnu et lille stykke af gravpladsen nord for Husmandsstedet. Sidste gang ved høstdagen blev udgravningen stoppet af regn, men forinden havde arkæolog Torben Nilsson gjort sit hidtil mest spændende fund blandt de gange, han har været ude på gravpladsen.