Hvad nøler I efter?

Der findes mange anekdoter i dansk historie. Nogle af indlysende årsager mere sande end andre. Det skulle dog være ganske vist, at den store søhelt Tordenskiold i 1719 - i forbindelse med, at en svensk fæstning skulle overgive sig - var gået ind i fæstningen og udtalte de berømte ord: "Hva’ dælen nøler I efter? Ved I ikke, at tiden er udløbet?"

Det samme kan man passende sige til regeringen i forbindelse med håndteringen af finanskrisen. Tusinder mister deres job, underskoven af nystartede virksomheder forsvinder, forbrugernes tillid daler kraftigt, private pensioner fordamper som dug for solen, hjulene i samfundet drejer baglæns, pengene fosser ud af statskassen, og samtidig trænger den offentlige sektor til et gevaldigt løft. I begyndelsen af ugen viste en konjunkturanalyse fra Greens analyseinstitut endvidere, at 8 ud af 10 topchefer i erhvervslivet kræver en vækstpakke i år. Dette og meget mere er den helt påtrængende hverdag for danskerne og dansk erhvervsliv. Det har helt uoverskuelige konsekvenser for mange familier og trygheden i hverdagen, når den enkelte ikke ved, om eksempelvis jobbet forsvinder. Regeringens svar har været ufinansierede skattelettelser og 1,5 mia. kr. til renovering. Desværre baserer regeringen fortsat sin økonomiske politik på skattelettelser - herunder muligheden for at hæve sin SP-opsparing - frem for at fremrykke offentlige investeringer, som virker langt mere effektivt på beskæftigelsen og væksten end skattelettelser. Skattelettelserne betyder også et stort hul i statskassen. 28 mia. kr. de første år, som går til skattelettelser til primært de velhavende. Penge som skoler, daginstitutioner, ældrepleje, sygehuse, kloakker, energiforsyning m.m. havde meget mere brug for. Oven i dette er fordelingen i skattelettelserne helt hen i vejret. En gennemsnitsindbygger i Gentofte kommune får en skattelettelse på 12.600 kr. om året, hvorimod en gennemsnitsindbygger i Randers får en skattelettelse på 3.600 kr. Det illustrerer til fulde den sociale profil i skattelettelserne. Socialdemokratiet har en vækstpakke. En pakke på samlet 36 mia. kr. de næste 2 år. Udover at pakken indeholder massive offentlige investeringer, uddannelse m.m., så er den også et klart signal om, at Socialdemokratiet nøler ikke. Danmark og for den sags skyld resten af verden står foran massive problemer, og det er en undladelsessynd af værste skuffe at lade stå til, som flertallet desværre gør for nuværende. Den Socialdemokratiske vækstpakke indeholder bl.a.: Risikovillig kapital til små og mellemstore virksomheder, massive grønne investeringer, modernisering af den offentlige sektor, herunder udbygning og vedligeholdelse af sygehuse, skoler, daginstitutioner og ældreboliger. Endvidere skal der satses på ekstraordinære muligheder for omstilling og opkvalificering, som ruster lønmodtagerne bedst muligt til at finde ny beskæftigelse. Det er samtidig oplagt at investere i et uddannelsesløft, som styrker dansk konkurrenceevne for fremtiden. Den kollektive trafik har behov for et historisk løft. Målet bør være, at Danmark har den bedste og mest bæredygtige infrastruktur i verden. Der bør endvidere i en vækstpakke satses på billige boliger, byudvikling og støtte til såvel almen som privat vedligeholdelse med særlig fokus på energibesparelser. Bolden er givet op til en vækstpakke. Danmark og danskerne har brug for det, erhvervslivet sukker efter det, så spørgsmålet er helt enkelt til regeringen på tordenskioldsk maner ”Hva’ dælen nøler I efter? Ved I ikke, at tiden er udløbet?”