Hvad nøler vi efter

England overhaler Danmark som havmøllenation, havmøllerne strømmer til England, hvor elprisen er god, og regeringen arbejder aktivt for vindkraft, hvorimod der i Danmark har der været vindstille på havmøllefronten, siden Nysted Havmøllepark blev sat i produktion i december 2003 og bragte den danske havmøllebestand op på 398 MW.

Imens er den engelske kapacitet lige så stille vokset til 304 MW i 2006, og planerne for de kommende år er respektindgydende og eksperter vurderer, at englænderne når op på siden af os allerede i år, og at de er spurtet fra os i 2011. Regeringens energistrategi ”En Visionær Dansk Energipolitik” lægger op til 30 procent vedvarende energi i energisystemet i 2025. Her skal vindkraft spille en betydelig rolle, og heraf skal havmøllerne udbygges fra 398 til 2500 MW. Den øgede satsning på vindkraft skal ifølge regeringen ske via øget brug af ”effektive” udbud og størst mulig konkurrence samt et nyt støttesystem, men endnu er det kun blevet ved snakken. Begejstringen for vindmøllerne er stor, selvom strømmen fra den vedvarende energikilde evt. bliver dyrere. 44 procent mener, Danmark skal satse mere på vindkraft og skal have flere vindmølle-parker på havet, regeringens eksperter har udpeget ikke mindre end 23 mulige placeringer fordelt på syv hovedområder i vores hjemlige farvande. Danmark har store muligheder for at opstille vindmøller fjernt fra kysterne og dermed på afstand af natur og mennesker på land, en regeringsrapport viser, at havet rummer plads til en vindkraftproduktion svarende til 75 procent af hele landets forbrug. Så hvad er det lige vi nøler efter?